Winkelleegstand 2016

Rapportages over de leegstand van winkels in Nederland en België

Leegstand van winkels. Ondertussen heeft iedereen het erover. Om aan alle 'geruchten' over leegstand een einde te maken publiceert Locatus jaarlijks een rapport over winkelleegstand: voor zowel België als Nederland.

Met landelijke leegstandscijfers

  • Per type winkelgebied
  • Opgesplitst naar tijdsduur
  • Door de jaren heen in kaart

Én de leegstand per provincie en per gemeente

Zo worden gemeenten uit dezelfde grootteklasse met elkaar vergeleken. U kunt hiermee de leegstand in de verschillende regio’s goed in perspectief plaatsen. Ook kunt u de trendontwikkeling aflezen (januari 2016, 2014, 2012 en 2010).

Het rapport bevat per gemeente de volgende indicatoren:

  • aantal verkooppunten totaal
  • aantal leegstaande verkooppunten
  • % leegstaande verkooppunten
  • m² winkelverkoopvloeroppervlak (wvo) detailhandel
  • m² wvo detailhandel leegstaand
  • % wvo leegstand detailhandel

Rapporten bestellen

We hebben zowel voor Nederland, als België een leegstandsrapport beschikbaar. Het afgelopen half jaar was het roerig op de Nederlandse winkelmarkt. Met als belangrijkste wapenfeit de definitieve sluiting van de V&D. Reden om halverwege het jaar het Nederlandse leegstandsrapport te updaten. Het rapport van België bevat de stand van zaken per 1 januari.

U kunt het rapport winkelleegstand, met 52 blz. (vol tabellen, grafieken en kaarten) bestellen voor € 395,-. U ontvangt het rapport in pdf-format per email.

Bestellen

 

 

Stel uw vraag aan Arjan Kluin

Arjan Kluin adviseert al jaren gemeenten en adviesbureaus.Hij komt graag langs om meer te vertellen over onze databanken en applicaties.