Retailanalyse - Overige sectoren

Maak gebruik van Locatus data voor uw analyses. Of vraag de hulp van onze experts.

Het merendeel van onze klanten heeft op de een of andere manier met retailvastgoed te maken: als retailer, gemeente, vastgoedpartij of adviseur. En dan is er nog een groep klanten die zich niet zomaar onder één noemer laat vangen.

Uiteenlopende vraagstukken, schat aan informatie

We ontvangen met regelmaat vragen uit heel verschillende sectoren. Zodra het gaat over retaillocaties, concurrentie, marktomvang, winkelpassanten of daaraan gerelateerde onderwerpen hebben wij een schat aan informatie in onze databanken. Dus stel uw vraag, wij helpen u graag verder.

Neem bijvoorbeeld:

Leveranciers van de retail

Sommige merkfabrikanten gebruiken Locatus data om hun verkoop te optimaliseren. Op basis van de winkeloppervlakte uit de Locatus database worden bezoekfrequenties voor hun buitendienst bepaald.

Een ander voorbeeld is een merkfabrikant die onze data inzet voor voorspellingsmodellen. Hoeveel omzet zou deze winkel moeten kunnen draaien? Op die manier kunnen zij bepalen of hun producten voldoende aandeel van de  omzet uitmaken.

Nog een voorbeeld is de leverancier die zijn klanten wil helpen. Als een winkel bezig was met een financieringstraject bij de bank, hielpen de adviseurs van de leverancier de winkelier om een goed onderbouwd rapport aan te leveren. Met behulp van Locatus data konden zij hun marktpotentieel onderbouwen en waarom juist deze locatie goed is: wat is de marktruimte, hoe groot is de concurrentiedruk, wat is een reële omzet voor mijn winkel etc.

Inspecteurs of controleurs

Organisaties die controle werkzaamheden doen gebruiken Locatus data om de controles gestructureerd te kunnen inplannen. Wat is een handige route? Sla ik geen belangrijke locaties over? Of het nu gaat om het ijken van weegschalen of het controleren van de hygiëne.

Wetenschappers en beleidsmakers

Zo concludeerde JOGG – gezonde jeugd, gezonde toekomst – dat het aantal fastfoodketens rondom scholen in achterstandswijken toeneemt. Met behulp van onze data stelden zij vast dat er een duidelijk verschil is tussen het aantal fastfoodketens rondom scholen in rijke en arme buurten. En dit was niet het enige onderzoek over voedsel waar onze data voor ingezet werd. Zo maakte ook de VU-Universiteit te Amsterdam gebruik van onze data om onderzoek te doen naar obesitas.

En iets heel anders…

De discussie liep al enige jaren: wel of geen statiegeld op de kleine plastic flesjes. Voordat de beslissing genomen kon worden, moesten alle gevolgen goed bekeken worden. Eén van de vragen die beantwoord moest worden is: waar worden de flesjes overal verkocht? En waar moeten dan inzamelpunten beschikbaar zijn? Dit is immers heel anders dan bij de grote flessen die thuis gebruikt worden en samen met de boodschappen ingeleverd worden. De kleine flesjes worden met name onderweg gekocht en leeggedronken. En dan wil men ook van het flesje af. Locatus bracht de verschillende typen verkooppunten van kleine PET-flesjes – letterlijk – in kaart. De kogel is ondertussen door de kerk: vanaf 1 juli 2021 zal er ook statiegeld komen op de kleine flesjes.

Onze data kan antwoord geven op meer vragen dan u denkt. Dankzij de expertise van onze onderzoekers, kunnen we voor u heden, verleden en de toekomst analyseren. Wij staan altijd voor u klaar.

Wij helpen u graag verder

Wilt u meer weten over onze data, rapporten of applicaties?
Bel of mail ons met uw vraag.

Björn Jansen (vastgoed): bjorn.jansen@locatus.com
Mardi Kok (retail): mardi.kok@locatus.com
Steven Markhorst (overheid&advies): steven.markhorst@locatus.com
Gerard Zandbergen: gerard.zandbergen@locatus.com