Branche- en Formuleanalyse

De brancheanalyse geeft aan in welke branches nog ruimte is voor nieuwkomers. Welke branches heeft u in uw gemeente, in welke verhouding? En hoe liggen deze verspreid?. Hoe verhoudt zich dit tot vergelijkbare of concurrerende gemeenten? Zijn er branches oververtegenwoordigd of juist ondervertegenwoordigd?

Uit welke branches zou u nog retailers willen aantrekken?
De brancheanalyse geeft antwoord op deze vragen.

Maar welke formules zijn dan specifiek interessant?
Dat is de volgende stap.

Bij de formuleanalyse vergelijken we de formules in uw winkelgebied met een ruim aantal vergelijkbare winkelgebieden. Na overleg bepalen we met welke winkelgebieden we de analyse gaan uitvoeren. In de analyse kijken we welke winkelformules aanwezig zijn in deze winkelgebieden. Dit doen we op basis van aantal verkooppunten, maar ook op de winkelverkoopvloeroppervlakte. Hierdoor krijgt u inzicht in welke winkelformules in uw centrum ontbreken die wel vaak terug te vinden zijn in vergelijkbare centra. Zo krijgen centrummanagers inzicht welke formules kansrijk zijn voor uw gemeente.

Meer weten over branche- en formuleanalyse?