?>

Corona Impact & Recovery Index

De Corona Impact & Recovery Index rangschikt alle 2.500 winkelgebieden in Nederland op de impact van corona en de te verwachten economische recessie. Het ene winkelgebied is minder corona-gevoelig dan het ander. De index laat zien hoe het evenwicht in de winkelgebieden verschuift. Wilt u weten hoe uw portefeuille of uw gemeente er voor staat? De Corona Impact & Recovery Index geeft een objectieve ranking van de impact en de kans op herstel.

Welke factoren bepalen de Corona Impact & Recovery Index?

Per winkelgebied zijn kengetallen verwerkt die betrekking hebben op de veerkracht:veerkracht herstel corona winkelgebieden

  1. Internetgevoeligheid
  2. Impact van recessie
  3. Afhankelijkheid van vervoer en werkenden
  4. Type verzorgingsgebied
  5. Toerisme
  6. Lokale besmettingsgraad door corona
  7. Tijdelijke sluitingen corona

Internetgevoeligheid

internetgevoeligheidElke branche krijgt een score die aangeeft in welke mate deze branche geraakt wordt door e-commerce. Winkelgebieden met veel verkooppunten met hoge internetgevoeligheid zullen het moeilijker hebben dan die met minder internetgevoelige branches.

Voorbeeld: bakkers heel laag en mode heel hoog. Mensen zijn in de corona periode meer gaan kopen via internet, maar men bleef naar de bakker gaan. Voor de mode branche is de vraag in hoeverre men nog naar de winkels komt of online blijft shoppen.

Impact van recessie

recessiegevoeligDe ene branche is kwetsbaarder voor een economische recessie dan de ander.

Voorbeeld: hotellerie is heel gevoelig, supermarkten veel minder. De branche-samenstelling van winkelgebieden bepaalt de herstelcapaciteit van een winkelgebied.

Afhankelijkheid van vervoer en werklocaties

werk en ovCorona heeft thuiswerken gestimuleerd en lang niet iedereen gaat voor 100% terug naar kantoor.

Winkelgebieden met veel omringende werklocaties en/of vervoersknooppunten zullen meer te lijden hebben dan winkelgebieden waar dit niet het geval is.

Type verzorgingsgebied

verzorgingsgebiedDoor corona zal men vaker in de buurt winkelen en het OV vermijden. Winkelgebieden met een lokale focus, die goed bereikbaar zijn met de auto en/of fiets zullen het beter doen dan winkelgebieden met een groot verzorgingsgebied, waar het OV belangrijk is voor de toestroom van klanten.

Afhankelijkheid van (internationaal) toerisme

toerisme gevoeligheidWinkelgebieden die sterk afhankelijk zijn van internationaal toerisme zullen de komende jaren last ondervinden van het wegblijven van toeristen. In hoeverre toeristen uit eigen land opvangen verschilt per regio.

Lokale besmettingsgraad corona

Inwoners van gebieden met een hoge besmettingsgraad zullen voorzichtiger  dan inwoners van minder geraakte gebieden. Deze inwoners zullen minder vaak gaan winkelen en als ze gaan winkelen zich vaker beperken tot de noodzakelijke inkopen.

Tijdelijke sluitingen door corona

tijdelijke leegstand coronaRetailers die tijdelijk, al dan niet verplicht, de deuren moesten sluiten hebben een negatiever effect op hun omzet dan retailers welke open bleven.
De ene branche werd sterker getroffen dan de andere branche. Verder zagen we dat bij winkelketens vaker sprake was van tijdelijke sluiting dan bij zelfstandig ondernemers.

Inzicht per winkelgebied

De Corona Impact & Recovery Index geeft niet alleen een samenvattend indexcijfer per winkelgebied, maar óók de impact per deelfactor. Zo heeft u een goed overzicht welke factoren een rol spelen per winkelgebied. Dit zegt niet alleen iets over de huidige impact, maar ook over de kans op herstel.

Wilt u weten hoe uw portefeuille er voor staat? Bel ons voor een afspraak. We kunnen natuurlijk via Teams afspreken, maar komen ook graag bij u langs.

Stel uw vraag aan Björn Jansen

Björn Jansen adviseert al jaren vastgoedpartijen en retailers.
Hij komt graag langs om u meer te vertellen over ons online dataplatform of over hoe onze experts u kunnen helpen in de juiste retaillocaties te investeren.