Database Woningbouwplannen Nederland

Bij locatiebeslissingen gaat het niet alleen om de huidige situatie, maar ook om het toekomstperspectief. Zo kan een winkel redelijk draaien, maar echt blij wordt u er niet van. Gaat u het huurcontract dan wel/niet verlengen? Of u bent vastgoedondernemer en moet beslissen of u wel/niet in dit winkelgebied blijft of gaat investeren. De bouw van een nieuwe wijk kan daarbij een groot verschil maken. Zeker wanneer de lokale consument essentieel is voor die locatie.

De Database Woningbouwplannen Nederland geeft u inzicht in uw toekomstig klantpotentieel.

database woningbouwplannenDe Database Woningbouwplannen Nederland bevat informatie over provinciale en gemeentelijke woningbouwopgaves én lokale woningbouwplannen voor meer dan 50 woningen. Deze landelijke database brengt de woningontwikkeling in de komende jaren voor u in kaart.

4 schaalniveaus met woningbouwplannen

De database is opgebouwd in vier kaartlagen, die elk hun eigen informatie bevatten. De informatie zoomt in van globaal naar gedetailleerd, van ver in de toekomst naar binnenkort:

1. Provincieniveau

De eerste kaartlaag bevat informatie over woningbouwopgaves van de 12 Nederlandse provincies. Deze kaartlaag geeft een ‘hoog over’ beeld van de Nederlandse woningbouwontwikkeling.

2. Gemeenteniveau

De tweede kaartlaag bevat informatie over woningbouwopgaves van de grootste 267 gemeentes en geeft inzicht in het aantal woningbouwplannen in Nederland.

3. Overkoepelend Planniveau

De vierde kaartlaag bevat 270 overkoepelende plannen. Deze plannen ‘overkoepelen’  1.175 niet-alleenstaande woningbouwplannen. Dit zijn grotere woningbouwplannen die onderverdeeld zijn in meerdere deelplannen. Zo krijgt u een goed overzicht van de samenhang van de gelinkte plannen en inzicht in nog uit te werken deelplannen binnen de overkoepelende plannen.

4. Planniveau

Dit is het meest gedetailleerde niveau. Deze kaartlaag bevat zo’n 2.200 alleenstaande woningbouwplannen met meer dan 50 woningen, en 1.175 niet-alleenstaande woningbouwplannen, die onderdeel zijn van een overkoepelend plan. De woningbouwplannen in deze kaartlaag variëren in planstatus: zachte plannen, plannen in voorbereiding, harde plannen en plannen in uitvoering.

De restgroep geeft de resterende op te leveren woningen weer: uit woningbouwplannen van minder dan 50 woningen of die helemaal nog niet in een plan voorkomen (maar wel meegenomen zijn in de overkoepelende plannen).

Alles in één overzichtelijk online platform

Al deze plannen zijn voorzien van een locatie uitgetekend op de kaart en een link naar de bron. U kunt hierdoor zelf – zonder veel uitzoekwerk – de concrete plannen bekijken. U heeft dan inzicht in het type woning en hoeveel woningen er komen. Met andere woorden hoeveel en welk type consument hier gaat wonen.

Wilt u meer weten over de Database Woningbouwplannen?

Vraag een DEMO aan

Of download de brochure

Stel uw vraag aan Mardi Kok

Mardi Kok denkt met u mee over welke applicaties voor u het meeste rendement opleveren bij relocatie- en expansievraagstukken. Hij komt graag langs of vertelt via Teams meer over de verschillende opties.

Andere applicaties, rapporten en analyse

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.