Motify Upsell Promoter©

VOOR EEN HOGER BONBEDRAG

Eén ding is inmiddels zeker, de 1,5 meter economie is voorlopig nog niet weg. Dit betekent dat restaurants, de meeste winkels en dienstverleners veel minder klanten ontvangen dan pre corona. U zult daarom graag de terugval in omzet zoveel mogelijk minimaliseren.

Voor iedereen betekent een hoger bonbedrag meer omzet. Wij zijn er van overtuigd dat wij met de Motify Upsell Promoter© een heel sterk instrument bieden om de transactiewaarde per klant te verhogen. Graag leggen we u uit hoe we dit doen.

 

De Motify Upsell Promoter© is een unieke hard- en software combinatie die er op gericht is (kassa)medewerkers te helpen met het aanbieden van de meest relevante bijverkoop producten aan klanten. Hierdoor wordt de kans op een extra transactie sterk vergroot en stijgt tegelijkertijd de klanttevredenheid.

Hoe werkt de Upsell Promoter?

De Motify Upsell Promoter© staat naast de kassa en is gericht naar de medewerker. De tablet toont een selectie producten die geschikt zijn voor bijverkoop, waarbij ieder product voorzien is van een doelstelling. De medewerker geeft op de tablet aan wanneer bijverkoop van een bepaald product heeft plaatsgevonden. Bij het behalen van de doelstelling kleurt de rand rondom het product groen.

De medewerker is zich hierdoor constant bewust van de mogelijkheid tot bijverkoop en weet wat er van hen verwacht wordt.

Selectie van bijverkoop producten

De selectie van bijverkoop producten en de daaraan gekoppelde verkoopdoelstellingen kunnen wij op 3 manieren verzorgen:

  • Handmatig: een verantwoordelijke (winkel)manager maakt zelf in de bibliotheek van Motify een selectie van producten die kunnen worden bijverkocht per locatie en geeft hier zelf numerieke doelstelling aan mee;
  • Data Gedrevende historische kassadata wordt ingeladen in de Motify systemen, waardoor automatisch producten inclusief achterliggende doelstellingen verschijnen;
  • Machine LearningMotify wordt gekoppeld aan het betreffende kassasysteem. Op basis van de actuele kassadata suggereert Motify per transactie een aantal producten die passen bij de betreffende transactie.

Gamification

Iedere medewerker heeft een eigen account, waardoor persoonlijke prestaties kunnen worden bijgehouden. Medewerkers kunnen ook elkaars prestaties bekijken via de tablet, waardoor een vorm van competitie ontstaat.

Ervaringen

Bestaande cases hebben aangetoond dat de medewerker dankzij de Motify Upsell Promoter©:
  • Relevantere aanbiedingen kan doen aan klanten, waardoor de klantbeleving en daarmee de klantloyaliteit stijgt;
  • Een hogere omzet per tijdseenheid realiseert, waardoor de medewerker nog waardevoller wordt voor de organisatie;
  • Beter op de hoogte is van de verkoopdoelstellingen, waardoor er meer inhoud aan het werk gegeven kan worden;
  • Meer variatie kan aanbrengen in de dagelijkse activiteiten en daardoor meer werkplezier beleeft.

Wilt u hier meer over weten? Download de brochure en neem contact op voor een demo.

Download brochure


Wedstrijdelement stimuleert Upsell bij Bakker Bart

Marc Schoonhoven, Hoofd Buitendienst van Bart’s Retail, vertelt hoe zij altijd op zoek zijn naar manieren om hun franchisenemers te helpen.  “In het begin vinden medewerkers het vaak eng, want ze willen de klant niet lastig vallen met extra vragen. Maar als ze dan merken dat ze regelmatig een ja krijgen – oh, dat is wel lekker inderdaad, doe maar een cola – dan is het toch leuker om te doen dan verwacht. De doelstelling en het wedstrijdelement geeft een extra stimulans. Het zorgt voor een cultuuromslag waarbij Upsell leuk wordt. Doordat personeel regelmatig wisselt blijft de hulp van de Upsell Promoter een handige reminder.”

Lees interview

Stel uw vraag aan Mardi Kok

Mardi Kok denkt met u mee over welke applicaties voor u het meeste rendement opleveren bij relocatie- en expansievraagstukken. Hij komt graag langs of vertelt via Teams meer over de verschillende opties.

Andere applicaties, rapporten en analyse