?>

Winkelleegstand 2020

Rapportages over de leegstand van winkels in Nederland en België

Leegstand van winkels. Ondertussen heeft iedereen het erover. Om aan alle 'geruchten' over leegstand een einde te maken publiceert Locatus jaarlijks een rapport over winkelleegstand: voor zowel België als Nederland.

Met landelijke leegstandscijfers

  • Per type winkelgebied
  • Opgesplitst naar tijdsduur
  • Door de jaren heen in kaart

Én de leegstand per provincie en per gemeente

Zo worden gemeenten uit dezelfde grootteklasse met elkaar vergeleken. U kunt hiermee de leegstand in de verschillende regio’s goed in perspectief plaatsen. Ook kunt u de trendontwikkeling aflezen (januari 2020, 2018, 2016, 2014 en 2012).

Het rapport bevat per gemeente de volgende indicatoren:

  • aantal verkooppunten totaal
  • aantal leegstaande verkooppunten
  • % leegstaande verkooppunten
  • m² winkelverkoopvloeroppervlak (wvo)
  • m² wvo detailhandel leegstaand
  • % wvo leegstand detailhandel

Nieuwe methode voor leegstandspercentage op basis van winkelverkoopvloeroppervlakte

Sinds 2019 registreert Locatus ook de oppervlakte van horeca en overige dienstverlening. We kunnen vanaf heden dan ook een leegstandspercentage op basis van wvo vaststellen voor de gehele retail.

In het rapport van 2019 was het leegstandspercentage op basis van wvo alleen vastgesteld voor de detailhandel. Dit jaar ontvangt u als overgang twee versies van het leegstandsrapport. Het basisrapport is op de nieuwe manier en in de bijlage ziet u nog de oude manier (alleen detailhandel via rekenmethode). Zo heeft u ook nog de vergelijking met voorgaande jaren.

Rapporten bestellen

We hebben zowel voor Nederland, als België een winkelleegstandsrapport. De nieuwe jaarlijkse rapportages zijn respectievelijk medio januari (Nederland) en medio februari (België) beschikbaar. Het rapport, met 48 blz. (vol tabellen, grafieken en kaarten), kunt u bestellen voor € 450,-  exclusief btw en wordt in pdf-formaat per e-mail geleverd.

Bestel Rapport Winkelleegstand Nederland 2020

Bestel Rapport Winkelleegstand België 2020

 

Stel uw vraag aan Arjan Kluin

Arjan Kluin adviseert al jaren gemeenten en adviesbureaus. Hij komt graag langs of vertelt via Teams meer over onze databanken en applicaties.