Verzorgingsgebieden Verkenner

Geeft inzicht in de spreiding van klanten en de (omzet)potentie voor uw winkels of een winkelgebied.

Waar komen uw klanten vandaan? Wat is het bereik van deze winkel of dit winkelgebied? En wie zijn die consumenten nu eigenlijk?

Aantrekkingskracht consument

De Verzorgingsgebieden Verkenner bepaalt aan de hand van ‘winkelwiskunde’ wat de aantrekkingskracht van een bepaald winkelcentrum is voor de consument. Zo weet u wat het bereik is van uw winkel of winkelgebied.

Wie & waar

Verzorgingsgebieden geven inzicht waar winkelbezoekers vandaan komen, tot welke inkomensklasse zij behoren en wat de levensstijlprofielen zijn van de inwoners in het verzorgingsgebied. Op deze manier wordt de potentie van een winkel en/of winkelgebied in kaart gebracht.

3 type verzorginsgebieden

Hoe ver de consument wil reizen voor hun aankopen, hangt af van het type aankopen. Wij maken daarom onderscheid tussen dagelijkse boodschappen en niet-dagelijkse aankopen.

De groep Niet-dagelijks wordt opgesplitst in Vergelijkende goederen (mode, luxe, vrije tijd, media e.a.) en Doelgerichte goederen (woonwinkels, tuincentra e.a.).

U heeft zo een idee waar uw klanten vandaan komen en hoeveel consumenten het verzorgingsgebied bevat.

Maar wíe wonen er in dit verzorgingsgebied?

Zijn dit de juiste doelgroepen voor úw winkel of uw winkelcentrum? Om dit te achterhalen hebben wij het DISC levensstijlenmodel van DISCvision gekoppeld aan onze verzorgingsgebieden. Het DISC leefstijlen model koppelt gedragsvoorkeuren van mensen aan keuzes in het dagelijks leven. Dus ook aan hun voorkeur voor winkelgebieden, type winkels (en winkelformules), horeca of vrijetijdsbesteding. Consumenten kiezen immers bij voorkeur winkels die passen bij hun eigen ‘stijl van leven’.

U ziet zo wat de verdeling is van de 8 DISC levensstijlen in uw verzorgingsgebied. Dat geeft u meer inzicht in het potentieel. Sluiten de consumentenprofielen in dit gebied aan bij uw winkel? Of vanuit het perspectief van het gehele winkelgebied: sluit het huidige winkelaanbod aan bij de inwoners van het verzorgingsgebied?

Zo zijn de Ikea en Flying Tiger op zoek naar mensen met de levensstijl ‘trendy’ en ‘eigentijds’, terwijl Bever zwerfsport liever ondernemende mensen in het verzorgingsgebied heeft (levensstijl ‘dynamisch’). Het is dus niet alleen van belang hoe groot het verzorgingsgebied is, maar ook welk type mensen hier met name wonen.

Wilt u vaststellen wat de omzetpotentie is voor uw winkel? Of nagaan welk winkelgebied in een plaats het beste is voor uw winkel? Dan kan de Verzorgingsgebieden Verkenner u verder helpen. Andersom kan de verzorgingsgebieden verkenner gecombineerd met levensstijlen ook helpen om te bepalen welke retailers geschikt zijn voor een bepaald winkelgebied.

Ja, ik wil meer weten

Stel uw vraag aan Mardi Kok

Mardi Kok denkt met u mee over welke applicaties voor u het meeste rendement opleveren bij relocatie- en expansievraagstukken. Hij komt graag langs of vertelt via Teams meer over de verschillende opties.

Andere applicaties, rapporten en analyse