?>

Passantenrapport voor goed druktebeeld

Winkelpassantenrapportages van de 190 grootste winkelgebieden in België en Nederland én van 40 grote Europese steden buiten de Benelux

Komt er voldoende winkelpubliek langs? Deze informatie is bij uitstek geschikt om nieuwe (winkel)locaties te beoordelen. Of de performance van uw huidige winkel/centrum te monitoren. Een winkelpassantenrapportage geeft u snel inzicht in het druktebeeld.

Met het komen en gaan van “trekkers” verandert het looppatroon van een consument door een winkelgebied nog wel eens. Zo heeft Primark de afgelopen jaren voor flinke wijzigingen in passantenstromen gezorgd.

Locatus telt al bijna 20 jaar structureel winkelpassanten in de 190 belangrijkste winkelgebieden in de Benelux. Verder tellen we ook winkelpassanten in circa 40 Europese steden buiten de Benelux.

Passantentellingen Europa

De rapporten die we hierbij opstellen geven u inzicht in de druktepatronen en loopstromen van een winkelgebied. Omdat wij al jaren op uniforme wijze tellen, kunnen wij ook veranderingen in de tijd goed in kaart brengen. Hoe ligt uw pand ten opzichte van het drukste punt?

Beschikbare winkelpassantenrapporten BE, NL, ES en EU

Voorbeeld winkelpassantenrapport BE/NL

Bestel winkelpassantenrapport

Meer informatie?

Bel of mail ons wanneer u wilt weten of een bepaalde straat in een rapport opgenomen is, of een Europees voorbeeldrapport wilt bekijken. En/of wilt u een winkelpassantentelling in een plaats waar we nog niet geteld hebben? Dat kan ook. Bekijk dan de pagina voor onze maatwerktellingen.

Ik ben op zoek naar een maatwerktelling

Wij helpen u graag verder

Wilt u meer weten over onze data, rapporten of applicaties?
Bel of mail ons met uw vraag.

Björn Jansen (vastgoed): bjorn.jansen@locatus.com
Mardi Kok (retail): mardi.kok@locatus.com
Arjan Kluin (overheid en overig): arjan.kluin@locatus.com

Andere applicaties, rapporten en analyse