Blog & nieuwsoverzicht

Dat het op veel plaatsen niet goed gaat met de winkelstraten kunnen we zelf aan den lijve ondervinden. Maar hoe is dit ten opzichte van eerdere jaren, en wat verwachten we van de toekomst? Dat is waar de Retail Risk Index over gaat.

Franstalig

Voor het 12e jaar op rij is de leegstand van het aantal handelspanden in België gestegen. Dit jaar is een historisch hoog niveau bereikt van 11,2%. Begin vorig jaar bedroeg de leegstand nog 10,3%. De stijging van 0,9 procentpunten in 2019 is ook nog de sterkste stijging sinds Locatus de leegstand in België bijhoudt.

Franstalig

Wat is er het afgelopen jaar veranderd in de Top 100 van winkelformules? En welke verschuivingen zien we als we langer terug kijken?

Wijzigingen in de Top 10

De Belgische Top 10 van winkelformules op basis van het aantal verkooppunten wordt nog steeds overheerst door de bankensector.

Wel zien we dit jaar wat wisselingen in de ranking. Deze zijn het gevolg van inkrimping van het aantal bankfilialen. Een trend die steeds verder doorzet en goed zichtbaar is in de trendgrafiek. Afgelopen jaar was er bijvoorbeeld een afname van 81 filialen bij BNP Paribas Fortis (11,2%). Gemiddeld zien we een daling van 5,8% bij de banken die in de Top 10 staan.

Aan het begin van het jaar zetten wij altijd een aantal facts & figures op een rij. Zo maakten wij twee weken geleden de stijgende winkelleegstand bekend. En nu kijken we naar de Top 100 van winkelformules in Nederland. Wat is er het afgelopen jaar veranderd in de Top 100 van winkelformules? En welke verschuivingen zien we als we langer terugkijken?

Na een aantal jaren van dalende leegstand is vorig jaar de leegstand voor het eerst sinds 2015 weer opgelopen. De leegstand steeg van 6,7% op 1 januari 2019 naar 7,3% op 1 januari 2020. Na een aantal jaren van herstel, zijn we weer bijna terug bij de piek (7,5%) in 2015.

Locatus heeft dit voor- en najaar voor het 18e jaar op rij passantentellingen uitgevoerd. Dit jaar hebben wij 92 tellingen uitgevoerd in 71 winkelgebieden. In de eerste vier jaar waarin wij telden fluctueerde het druktebeeld nog een beetje van jaar tot jaar. Sinds 2005 is er echter een dalende lijn ingezet en ook dit jaar zien we weer een lichte daling van het aantal passanten.

Read in English

“De cijfers van Locatus? Die gaan toch alleen over de winkelketens?” Deze en meer aannames horen we zo nu en dan. En dat is jammer. Want onze database is uitgebreider dan menigeen beseft. En daar kunt ook u van profiteren! We zetten de meest gehoorde aannames en misverstanden eens op een rij. En hoe het echt zit…

Read in English

Met de MAPIC op de agenda is het weer eens tijd om in onze Europese database te duiken. Voor dit blog kijk ik naar de data van de 63 grootste winkelgebieden in de binnensteden, verspreid over 21 Europese landen.  Deze gegevens helpen ons trends zoals leegstand, bezoekersaantallen en de aanwezigheid van grote winkelketens in de belangrijkste winkellocaties van Europa op te sporen.

Verschuift het winkelaanbod richting waar de consument koopt? Of volgt de consument de verschuiving in het winkelaanbod? Het is een beetje het verhaal van de kip en het ei. België kent een grote fysieke spreiding in het winkelaanbod. Winkels zijn echt overal te vinden. In centrumgebieden, op baanconcentraties, in retailparken en tot slot een groot deel solitair gelegen.
Hoe is dit veranderd in de afgelopen 10 jaar?

Appingedam en de procedure over de Dienstenrichtlijn heeft onze sector de afgelopen maanden flink bezig gehouden. Maar hoe zit het nu met deze Dienstenrichtlijn?

De EU wil de interne markt versterken door concurrentie te bevorderen. Daartoe is “de Dienstenrichtlijn” opgesteld. Eén van die richtlijnen regelt dat bedrijven zich onbelemmerd overal in Europa kunnen vestigen.