3 fabels over de retailmarkt ontrafeld…

Als een van de weinige mannen ben ik gek op winkelen. Sinds ik bij Locatus werk is dat natuurlijk niet veranderd. Of eigenlijk wel. Het kopen is meer kijken geworden, maar dan vanuit het vak. Eigenlijk heb ik van een hobby mijn vak gemaakt. Retail is een leuke sector, die constant in de schijnwerpers staat. Maar negatieve berichtgeving over retailtrends doet pijn. Zeker als de berichtgeving niet op feiten, maar op gevoel is gebaseerd en daardoor niet klopt. Dat gaat me aan het hart. Het is onze, en zeker mijn markt…

Waar ontstaan die pijnpunten door?
De top 3 van de afgelopen tijd:

  1. De leegstand ontstaat door verkopen via internet.
  2. Alle binnensteden hebben dezelfde winkels.
  3. 30% van de winkels verdwijnt.

 

Ad 1. Leegstand ontstaat door verkopen via internet
Stel dat dit zo is. De leegstand ontstaat door internetaankopen. Dan zou de leegstand van winkels ook iets moeten zeggen over de penetratie van het internetgebruik. De hoogste leegstand is in Limburg, zo rond de 11%. De laagste in Noord-Holland. De leegstand is hier rond de 5%. In deze provincie gebruikt men blijkbaar veel minder Internet. En in het centrum van Amsterdam is het helmaal treurig met de internetaankopen. Want daar is de leegstand 2%. Deze redenering raakt kant noch wal. Hieruit mogen we toch wel concluderen dat internet een rol speelt, maar lang niet altijd een bepalende rol. Zo bleef de leegstand tot 2008 stabiel, terwijl juist in die periode de grootste stijging van internetverkopen plaatsvond. Sinds 2008, en de aanvang van de crisis, neemt de leegstand wel jaarlijks toe…

Ad 2. Alle binnensteden hebben dezelfde winkels
Met dezelfde winkels worden winkels van formules bedoeld. Hoe meer filialen van een keten, hoe groter de herkenbaarheid. Als je een straat hebt met 50 winkels en daarvan is de helft van een formule, dan bepalen deze winkels voor ons het straatbeeld. Omdat we deze winkels al in onze hersens gearchiveerd hebben vallen ze ons zelfs méér op dan de onbekende winkels. Toch is het winkelaanbod diverser dan onze hersenen ons doen geloven. Laten we de vier grootste centra van Nederland eens analyseren.

Eerst even een definitie. Belangrijk is dat iets alleen als ketenorganisatie wordt getypeerd, indien er zeven of meer vestigingspunten opereren onder dezelfde naam. Dan blijkt dat er bijna 1.600 ketens zijn, ca 1.100 in de detailhandel en ruim 500 in de dienstverlening, de horeca en cultuur en ontspanning.

Hoeveel zijn hiervan terug te vinden in de vier grootste steden?
Tabel-G4-ketens-2014-400

 

 

 

 

Nu is de volgende vraag: zijn dat dan ook steeds dezelfde formules? Of varieert dat per stad? Onderstaande tabel laat zien hoeveel formules Utrecht mist, die wel aanwezig zijn in de andere steden. Dus Amsterdam heeft 218 formules die niet in Utrecht voorkomen. Etcetera.

Tabel-ketens-G4-vs-Utrecht

Op basis van de feiten in de bovenstaande twee tabellen blijkt dat er wel degelijk verschil zit in de diverse centra. Bovendien zijn er nog enkele honderden formules die niet in de centra voorkomen. Het beeld dat we in ons hoofd hebben klopt dus niet helemaal met de realiteit.

Ad 3. 30% van de winkels verdwijnt
In 2012 werd voorspeld dat binnen vier jaar één op drie de winkels zou verdwijnen. Onder tussen zijn er – in de detailhandel – in ruim 2,5 jaar tijd 2581 winkels verdwenen (ca 2,5%). Kijken we wat verder terug (de afgelopen 10 jaar), dan zien we dat rond de 5.000 winkels in de detailhandel zijn verdwenen: 5% in 10 jaar dus. Dat is een gemiddelde van 500 per jaar. Een groot aantal detailhandelspanden is echter ingevuld door de dienstverlenende sector. Conclusie is dat het totaal aantal verkooppunten al vanaf 2009 rond de 222.000 ligt. Er is wel een verschuiving in de verhouding detailhandel en dienstverlening, maar dat zal het winkellandschap geen schade doen.

Grafiek-detailhandel-diensten

In 2010 kruisen de lijnen elkaar en neemt de dienstverlenende sector de overhand. Maar zullen er nu binnen een aantal jaren 60.000 (30%) verkooppunten verdwijnen? Of zijn we opzoek naar free-publicity?

Met andere woorden laten we ons ondernemerschap sturen met ons gevoel, maar wel graag onderbouwen met kwalitatief goede cijfers. Wij hebben er nog wel een paar. Het gaat altijd om BOB: Beeldvorming Oordeel Besluit, en wel in deze volgorde graag.

 

 

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.