4 scenario's voor de winkelmarkt:
Waar staan we in 2025? Scenario 3

Mijn collega Peter Nieland heeft vorige week de aftrap gedaan met de eerste twee scenario’s op basis van lineaire extrapolatie van de trends. Maar er zijn meer aanvliegroutes tot een prognose. Ik zal de komende twee weken de laatste twee scenario’s uitwerken.

Scenario 3: verkooppunten per provincie (op basis van CBS bevolkingsmutatie)

Deze week kijk ik naar het aantal gevulde verkooppunten per provincie per 1.000 inwoners in 2025, rekening houdend met de ontwikkeling van de bevolking (op basis van CBS verwachtingen). Het aantal verkooppunten per 1.000 inwoners laat al jaren een dalende trends zien. De oorzaak hiervan ligt in het inkrimpen of verdwijnen van bepaalde branches: zonder dat er substantiële nieuwe activiteiten/branches bijkomen, die ook fysieke winkelruimte nodig hebben.

Deze dalende trend in aantal verkooppunten – van 1% per jaar – is het uitgangspunt voor dit derde scenario.

Rekening houdend met de verwachte bevolkingsontwikkeling (CBS)…

RRI-2025-grafiek-provincie

…zal de daling/stijging van het aantal verkooppunten er in 2025 als volgt uit zien:

RRI-2025--provincieB-640

De conclusie van scenario 3: de winkelmarkt zal met 7% (afgerond) krimpen, waarbij de grootste krimp gevonden wordt in de 3 provincies wiens bevolking volgens CBS daadwerkelijk zal krimpen de komende jaren: Drenthe, Limburg en Zeeland. Alleen in Flevoland zal het aantal gevulde winkelpanden met 1 procent(je) stijgen. In alle andere provincies is substantieel minder winkelruimte nodig op basis van dit scenario.

Een voorlopige conclusie op basis van  scenario 2 en 3: de winkelmarkt zal fors moeten krimpen om nog veel hogere leegstand in 2025 tegen te gaan. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk. Maar maken we die eigenlijk wel?

Volgende week meer: de verwachtingen (per branche) op basis van e-commerce en de ontwikkeling van techniek in het algemeen. Alvast een schot voor de boeg: de branche scenario’s zijn veel drastischer…

Gerard Zandbergen

Gerard Zandbergen is CEO van Locatus en spart regelmatig met de spelers op de retailmarkt over de kansen voor de toekomst. Locatus heeft als doel de retailmarkt transparant te maken, zodat haar klanten hun kansen en risico’s helder in beeld hebben. Bijna 20 jaar aan informatie vormt daarvoor de basis.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.