5 weetjes over winkelverkoopvloeroppervlak

“Nee, het is geen winkelvloeroppervlak maar winkelverkoopvloeroppervlak!“ Ik word nog wel eens op mijn vingers getikt, wanneer ik voor de korte variant ga. Winkelverkoopvloeroppervlak is een fantastisch woord voor galgje, maar minder handzaam in een tekst.

Waarom is het deel ‘verkoop’ zo essentieel in dit woord? En nog 4 wetenswaardigheden over wvo vanuit onze database.

1. Wat verstaat Locatus onder winkelverkoopvloeroppervlak (wvo)?

De definitie: Het oppervlak van een (winkel)unit dat voor het publiek vrij toegankelijk is, dan wel zichtbaar is, inclusief de ruimten die direct met de verkoop samenhangen.

Bij de meeste winkels is helder welk oppervlak tot het wvo behoort. Maar wat doe je met de leuke vijver in de meubelwinkel, of de kleine koffiehoek in de modewinkel? Deze onderdelen dragen bij aan de ‘opsmuk’ van de winkel, en daarmee aan de verkoopbedoelingen. Daarom wordt deze ruimte meegenomen als winkelverkoopvloeroppervlak van deze winkel.

Het wvo wordt ingemeten op een hoogte van 1.50 m. Lagere ruimtes zoals onder schuine daken worden dus niet meegerekend. Wil je ook weten of de ruimte voor winkelwagentjes meegenomen wordt? Of liftkokers en trapgaten?

Lees dan de complete opsomming wel/niet wvo.

2. Winkelverkoopvloeroppervlak DETAILHANDEL vertoont lichte daling

De afname in aantal verkooppunten in de detailhandel werd afgelopen jaren ruim gecompenseerd door schaalvergroting. Maar nu zien we een keerpunt. Het aandeel zelfstandigen (die vaak kleiner zijn) neemt toe, en ook ketens kijken kritisch naar winkelverkoopvloeroppervlak. Met internet als extra etalage heeft men minder ruimte in de winkels nodig.

3. In welke hoofdbranches nam het WVO de afgelopen 10 jaar toe?

4. In welke hoofdbranches nam het WVO de afgelopen 10 jaar af?

5. Winkelverkoopvloeroppervlak horeca en andere diensten ook in kaart

Tot april 2017 registreerde Locatus alleen het winkelvloeroppervlak (wvo) van de detailhandel en de leegstand (110.733 winkels in Nederland). Daar komt geleidelijk aan verandering in. Het wvo van de branche Horeca en Brandstof werden in april al aan 47.071 panden toegevoegd. Deze maand volgen de branches Verhuur (1.042 panden), en Ambacht ( 22.171 panden).

Daarmee is nu ook van 63% van de niet-detailhandel de winkelverkoopvloeroppervlakte beschikbaar. Doelstelling is om begin volgend jaar alle verkooppunten voorzien te hebben van een winkelverkoopvloeroppervlakte. De eerstvolgende branche die u kunt verwachten is Particuliere dienstverlening.

 

Astrid is Marketing Communicatie Manager bij Locatus en ziet zo heel wat interessante informatie voorbij komen. Dit zorgt ervoor dat zij met enige beroepsdeformatie door de winkelstraten loopt. En daar over schrijft...