Welk effect heeft de V&D- sluiting en
heropening op het winkelpubliek?

Medio februari sloten de filialen van V&D definitief hun deuren. In veel winkelgebieden was men bang dat hierdoor het aantal bezoekers en passanten zou teruglopen. Dit nog eens bovenop de reguliere terugloop in winkelpassanten van de afgelopen jaren. Zes weken na het faillissement is het een goed moment om het effect te analyseren. Vooral ook omdat vorige week de filialen tijdelijk zijn heropend. Hoe druk is het nog in de winkelstraten waar een V&D-pand ligt?

Passanten bij V&D panden: vergelijking van weektotalen

Voor dit vergelijk maak ik gebruik van locaties in 12 winkelgebieden waar tegenover, voor, of naast de (voormalige) V&D, 24/7 passanten wordt geteld. Om een idee te krijgen van het effect van de V&D-sluiting heb ik de metingen van de eerste twaalf weken van dit jaar op een rij gezet: per week het totaal aantal passanten van zondag t/m zaterdag, geteld tussen 10 uur en 18.00 uur.

In de eerste 6 weken van dit jaar is een geleidelijk stijgende lijn van het aantal passanten rondom de V&D’s te zien. Deze stijging is in lijn met het normale seizoenspatroon en dus niet opvallend. Week 7 is dan het moment dat de V&D’s sluiten, met als gevolg een spectaculaire daling (21%) van het aantal passanten ten opzichte van de week ervoor. Dit aantal herstelt zich ook in de weken erna niet meer. Tot afgelopen week, toen de V&D’s tijdelijk heropenden. Op dat moment zien we een enorme piek. Het effect is eigenlijk nog sterker dan uit onderstaande grafiek blijkt, aangezien de V&D’s pas halverwege die week open gingen.

Grafiek 1: Winkelpassanten nabij V&D
(aantal voorbijgangers, geïndexeerd t.o.v. de eerste week van het jaar)

VD_index_passanten_724px

Piek door heropening

De heropening vond gefaseerd plaats. Pas op vrijdag waren alle filialen heropend. Om een volledig beeld te krijgen, vergelijk ik vrijdag 25 maart en zaterdag 26 maart met de voorgaande vrijdagen en zaterdagen. Deze twee heropeningsdagen heb ik afgezet tegen het gemiddelde van de elf voorgaande weken. Conclusie: gemiddeld steeg het aantal passenten met 62%. De grootste uitschieter was bij de V&D in Groningen, waar zelfs 93% meer mensen passeerden dan het gemiddelde van de eerste 11 weken.

Unieke bezoekers in het winkelgebied stabiel

Met passanten tellen we de voorbijgangers. Iemand kan dus meerdere keren voorbij de V&D lopen. Maar hoe zit het met de unieke bezoekers? Het effect van de sluiting blijkt dan te verwateren. De bezoekersaantallen per week blijken stabiel. In de week van de sluiting was er een kleine dip en in de week erna een kleine piek. Dit heeft echter vooral met het weer te maken en zal minder te maken hebben met het open of dicht zijn van de V&D. Wel opvallend is het effect van de heropening. Vorige week stegen de bezoekersaantallen ineens met 14%.

Grafiek 2: Bezoekersaantallen nabij V&D
(aantal unieke bezoekers, geïndexeerd t.o.v. de eerste week van het jaar)

VD_index_unieke_bezoekers_7

V&D blijkt toch trekker voor winkelpubliek

V&D werd door velen al lang niet meer gezien als een trekker. Nu de winkels dicht zijn blijkt dat toch niet helemaal te kloppen. In de straten waar de V&D is gesloten zijn de passantenaantallen met 20% teruggelopen. Dat is aanzienlijk.
Voor de omliggende winkels is het dus belangrijk dat de V&D-panden snel een goede nieuwe invulling krijgen, om deze dip te herstellen.

Lees meer over Passanten 24/7

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.