De Belgische Shopping Centers. Kerncentrales bouwen we ook altijd aan de grens…

De Belgische retail kent van oudsher relatief weinig shopping centers in vergelijking tot omringende landen. Op de tekentafel liggen meer dan voldoende plannen om hier een enorme inhaalslag te realiseren. Zeker in de Brusselse regio.

De vastgoedmarkt bouwt het liefst vrolijk verder. Zelfs al kun je nu reeds zien dat er alleen maar gewerkt wordt aan nog meer overcapaciteit. De simpele reden dat men blijft doorbouwen is dat een individueel nieuw gerealiseerd project wel degelijk een winnaar kan zijn. De gevolgen laten zich elders voelen. Gelijk kerncentrales worden de shopping centers en retail parken immers met name gepland aan de rand van het eigen grondgebied. De overlast is dan vooral voor de buren.

Er is in mijn ogen niets op tegen wat meer shopping center aanbod te creëren in België. Ik vind wel dat er nu te veel in korte tijd gerealiseerd gaat worden. Wat ik vooral mis bij de huidige plannen voor vernieuwing is een gezonde afstemming. Niet alleen tussen de verschillende projecten, maar ook richting de bestaande retail die daardoor overbodig gaat worden. De totale retailkoek wordt immers niet groter.

Regisseur gewenst voor retailtheater
In mijn ogen heeft het Belgische retailtheater dringend behoefte aan een regisseur. Gemeentes onderling gaan niet uit een goede onderlinge afstemming komen. Zij zijn tenslotte elkaars concurrenten voor potentiële grondopbrengsten en nieuwe economische activiteiten. De regie zal dus op een hoger niveau plaats moeten vinden. Bijvoorbeeld door de provincies en zelfs ook nog  daarboven. Om de kerncentrales aan de rand van de provincie tegen te gaan is regie en afstemming tussen de provincies en/of gewesten cruciaal.

Met maar één doel: het benodigde aanbod van winkelvastgoed zo goed mogelijk aanpassen op de vraag en het sterk veranderende koopgedrag.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.