Detailhandel België in trendcijfers

Vorige week nam ik de detailhandel in Nederland onder de loep. Deze week ga ik verder in op de Belgische detailhandel (kleinhandel). Omdat Locatus alle verkooppunten België in kaart heeft, kunnen we goed provincies en winkelgebieden vergelijken.

Landelijk gezien neemt het aantal verkooppunten in de detailhandel in België met 9% af tussen 2011 en 2017. De verschillen tussen de provincies zijn hierbij groot. Zo zag de provincie Henegouwen (Hainaut) het aantal verkooppunten afnemen van  9.779 in 2011 naar 8.556 in 2017 (-12,5%). De provincie Luxembourg, de provincie met de minste verkooppunten in België, liet een geringe afname zien: 3,5%.

Grafiek 1: Ontwikkeling aantal verkooppunten in de detailhandel per provincie 2011-2017

Wanneer we verder op gemeenteniveau inzoomen valt op dat de kleinere gemeenten te maken hebben met een sterkere afname van het aantal verkooppunten in de detailhandel dan de grotere gemeenten.

Grafiek 2: Ontwikkeling aantal verkooppunten detailhandel per inwonersklasse gemeente

De relatief sterkste daling van verkooppunten in de detailhandel zien we in de inwonersklasse < 2.500 (26%) en 3.500-5.000 inwoners (27%).

Voor dit blog heb ik cijfers uit de Retail Facts van 2011 – 2017 vergeleken. Wilt u zelf meer informatie over de detailhandel in België?

Bestel Retail Facts 2017

Nicole Dirksen

Nicole Dirksen-Janken werkt bij Locatus als projectleider / data-analist. Zij maakt met name analyses op basis van een specifieke onderzoeksvraag van de klant. Voortdurend met haar neus in de data, blogt zij over trends in de verschillende branches.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.