Hoe heeft de branche sportwinkels zich ontwikkeld in de laatste 10 jaar?

Twee weken geleden presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport ‘Met het oog op de tijd’. Een rapport over de tijdsbesteding van de Nederlanders. We hebben met z’n allen iets meer vrije tijd gekregen. In totaal hebben we 47,7 uur vrij per week, waarvan we 1,7 uur uur besteden aan sport. Dit is een lichte toename ten opzichte van 2006. Zien we die licht stijgende sportiviteit ook terug in het winkelbeeld?

Sportuitgaven in de detailhandel
In 2012 besteedden consumenten ca. 1,4 miljard door aan sport en vrijetijdskleding en -schoenen.[1]  De sportspeciaalzaken hadden in 2011 met ca. 51% het grootste marktaandeel. Webwinkels en ambulante handel waren goed voor ca. 8%. De laatste Thuiswinkel Mark Monitor laat zien dat de omzetontwikkeling van sport op het internet in 2012 zich positief heeft ontwikkeld met een plus van 17%. Er zijn geen cijfers over de totale omzetontwikkeling de afgelopen jaren. In 2010 was er nog sprake van een afname van 5%.

10 jaar sportwinkels
Voordat ik meer vertel over de ontwikkelingen, wil ik eerst het begrip ‘sportwinkels’ in Nederland duidelijk afbakenen.Locatus onderscheidt zeven branches met (buiten)sportwinkels: sportkleding, buitensport, ruitersport, sportzaak, hengelsport, watersport en sport speciaalzaak. Winkels zoals Hema, Bristol, Scapino en V&D hebben voor een deel sportartikelen in hun assortiment maar neem ik niet mee.

Aantal winkels
In de periode 2003-tot nu toe is het totaal aantal verkooppunten van sportwinkels nagenoeg gelijk gebleven.

Winkelmeters
De winkelmeters die deze sportwinkels gezamenlijk innemen is toegenomen met ca. 38%. Schaalvergroting is dus een duidelijk zichtbare trend. Dit geldt voor nagenoeg alle sportbranches, met uitzondering van Watersport.

   Grafiek: Schaalvergroting (wvo/vkp) per branche

Grootste groeier
Sportzaken nemen het grootste gedeelte van de ‘sportwinkel’-meters voor hun rekening. De Buitensportbranche is absoluut gezien het meest gegroeid.

Filialisering
De filialisering binnen de sportwinkels is gestegen van 19% naar 35%. Maar er zijn nagenoeg geen formules actief in Hengelsport, Watersport en Ruitersport.

Locatie winkels
Meer dan de helft van alle sportwinkel is in de centrale winkelgebieden gevestigd en ongeveer een derde in de verspreide bewinkeling. Sportwinkels zijn steeds vaker te vinden op grootschalige concentraties en in speciale winkelgebieden.

Concurrentie
In het lagere segment neemt de concurrentiedruk toe door branchevreemde aanbieders zoals supermarktdiscounters en buitenlandse formules zoals Decathlon. Verder zijn sinds een aantal jaren brandstores in opkomst. Denk hierbij aan Nike en Adidas winkels. Hiermee wordt de detaillist overgeslagen in het verkoopproces en heeft hij er weer een concurrent bij. Tot slot blijkt ook in deze branche internet een concurrent voor de fysieke winkels.

 


[1] Bron HBD

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.