Hoe nu verder met de middelgrote stad?

De middelgrote stad heeft het zwaar. De winkelfunctie die het van oudsher altijd heeft gehad, is tanende. De leegstand is hoog: van elke acht panden staat er één leeg.

In deze steden ontbreekt inmiddels het uitgebreide aanbod voor vergelijkend winkelen en ook de beleving van de binnensteden is vaak ver te zoeken. Voor het funshoppen worden de middelgrote steden daarom steeds vaker overgeslagen. Voor het doelgerichte winkelen ondervinden de middelgrote centra concurrentie van het internet en van de wijk- en buurtcentra. Het gevolg is dat het winkelaanbod op deze plekken sterk onder druk staat met leegstand tot gevolg. De vastgoedmarkt is van karakter behoorlijk inert, dus die leegstand is niet zo maar weg.

Profiel middelgrote stad

De middelgrote stad in Nederland heeft een inwoneraantal tussen de 40.000 tot 100.000 steden. Dit zijn steden als Bergen op Zoom, Den Helder, Heerlen, Kampen, Middelburg, Oss, Sittard, Venlo en Zeist.

Deze steden hebben veelal nog steeds een redelijk compleet voorzieningen- en winkelaanbod en adequate eigen werkgelegenheid. Meestal niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor inwoners van omringende dorpen. Maar juist deze voorzieningen, inclusief het eigen retailaanbod, staan steeds meer onder druk. Vaak door het ruimere aanbod van grote steden in de nabijheid. Én door het veranderde koopgedrag

In de trendanalyses uit de Locatus database blijkt dat het met de leegstand op heel veel plekken beter gaat, maar niet in de centra van middelgrote steden. Hier blijft de leegstand op een ongezond hoog niveau.

Genoeg aanleiding om eens verder in uitdagingen van de middelgrote stad te duiken. We besloten daarom eens bij een middelgrote stad langs te gaan, en met verschillende partijen te praten. Hoe zien zij de toekomst van hun stad?

Neem Zeist…

Waarom juist Zeist als voorbeeld? Zeist ligt niet in een krimpregio en heeft een leegstand die rond het gemiddelde van de middelgrote steden ligt. Het ene jaar er iets onder, het andere jaar er iets boven. Verder wil het toeval dat ik zelf in deze plaats woon. Maar het gaat hier niet om mijn opvatting. We willen juist de visie weten van de drie partijen die van belang zijn voor een gezond (winkel)centrum. Dus spraken we met een vastgoedondernemer Tom Schopman van Sectie5 Management, Lude Rodermond Optiek en wethouder Sander Jansen.

Lees meer in de Whitepaper ‘Hoe nu verder met de middelgrote stad’

 

 

Gerard Zandbergen

Gerard Zandbergen is CEO van Locatus en spart regelmatig met de spelers op de retailmarkt over de kansen voor de toekomst. Locatus heeft als doel de retailmarkt transparant te maken, zodat haar klanten hun kansen en risico’s helder in beeld hebben. Bijna 20 jaar aan informatie vormt daarvoor de basis.