Hoe zal het straatbeeld veranderen als Hudson’s Bay failliet gaat?

Al lange tijd zijn er geruchten dat Hudson’s Bay uit Nederland wil vertrekken. Dit weekend zijn plannen uitgelekt, waaruit blijkt dat Hudson’s Bay eind dit jaar Nederland zal verlaten. Die aftocht zal niet zonder slag of stoot gaan, want Hudson’s Bay zal iets moeten met de doorlopende huurcontracten. Een vertrek uit Nederland ontslaat Hudson’s Bay niet van aangegane huurverplichtingen. Het gaat om veel geld met zo’n 150.000 m² op goede locaties en huurcontracten met een looptijd van soms wel 20 jaar. Een grove schatting van onze kant is dat die huurverplichting wel eens vele honderden miljoenen euro’s kan zijn. Dat is heel veel geld voor een bedrijf dat ook in de Verenigde Staten en Canada niet goed loopt. Wij voorzien een interessante strijd tussen Hudson’s Bay en de pandeigenaren, waar advocatenkantoren veel werk aan krijgen.

Straks 15 nieuwe hiaten in de winkelstraat?
Wat is het effect op de winkelstraten waar Hudson’s Bay verdwijnt? Om een antwoord op deze vraag te krijgen, kijken we terug naar het faillissement van V&D.

Als Hudson’s Bay verdwijnt blijft in 15 steden een gat achter, waar iets mee moet gebeuren. Dat lijkt met de huidige leegstandscijfers een bijna onmogelijke opgave. Uit een analyse van de 66 voormalige V&D panden komt echter een heel ander beeld.

De V&D sloot drieënhalf jaar geleden haar deuren. Dit leek destijds dramatische gevolgen te gaan hebben voor de meeste steden. Nu, drieënhalf jaar later, blijken deze doemscenario’s te zwaar. Van alle V&D-panden staan er nog maar 14 helemaal leeg, terwijl bij een aantal van deze lege panden al vergevorderde plannen zijn voor renovatie/sloop/ombouw. Neem bijvoorbeeld Hoofddorp en Rijswijk.

In Den Helder en Delft vinden al renovaties plaats: alleen op de begane grond komen nog winkels, terwijl de overige etages omgebouwd worden naar woning. In Apeldoorn is de renovatie zelfs al afgerond en staat op de plek van de voormalige V&D een mooi woon-winkelcomplex. Ook in Gorinchem staat op de plek van de voormalige V&D nu een nieuw appartementencomplex.

Op een aantal andere plekken is het gelukt om het pand van de V&D opnieuw te vullen met winkels. H&M is daarbij de partij die de meeste meters heeft overgenomen. Niet alle huurders zullen de gedroomde kandidaten zijn voor de pandeigenaar. H&M en Zara zullen nog wel huurprijzen betalen die niet veel lager zijn dan V&D. Bij sommige andere nieuwe huurders zoals het Videogame Museum in Zoetermeer zal de pandeigenaar waarschijnlijk flink minder binnenhalen.

Tot slot zijn er dan de 14 panden die door Hudson’s Bay zijn ingevuld en waar dus straks een nieuwe invulling voor moet worden gevonden[1].

De impact in winkelmeters

Vertalen we dit alles naar meters dan liet de V&D in 2016, 355.000 m² leegstand achter. Ruim de helft daarvan is ingevuld door Hudson’s Bay of een andere retail activiteit. De andere helft heeft grotendeels een andere invulling gekregen of wordt nog omgebouwd.

21% van V&D winkelmeters staat nog leeg

Op dit moment staat nog 75.000 m² leeg, oftewel 21% van de oorspronkelijke V&D meters. Dit zal nog verder afnemen, gezien de nu bekende plannen voor ombouw. Inmiddels is al ruim 20% van de winkelmeters gesaneerd naar een andere functie: deels kantoren, maar vooral woningen.

De komende jaren blijft de vraag naar woningen in steden groot. Daar waar het bouw- en kostentechnisch kan is een (gedeeltelijke) ombouw naar woningen altijd een goede oplossing.

Uit onze analyse van voormalige V&D panden, blijkt dat er uitstekende oplossingen zijn voor deze grote leegkomende winkelpanden. De situatie voor de Hudson’s Bay panden is om twee redenen veel rooskleuriger.

  1. Het gaat om de beste plekken uit de V&D-portefeuille. Het is gelukt voor veel slechtere locaties, dus moeten er voor deze locaties zeker kansen zijn.
  2. Bij het faillissement van de V&D bleven de vastgoedeigenaren in de meeste gevallen met lege handen achter. Bij Hudson’s Bay lijkt de kans aanzienlijk dat zij nog een flink deel van de toekomstige huurinkomsten gaan krijgen.

Het is wel zaak dat het geld dat de vastgoedeigenaren nog aan huur binnenhalen ingezet wordt om de Hudson’s Bay panden gelijk na vertrek toekomstbestendig te maken.


[1] Hudson Bay heeft 15 winkels in Nederland, waarvan 14 in een voormalig V&D pand.

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.