In hoeverre verschilt het interneteffect per type winkelgebied?

In mei blogde ik dat het effect van internet op het aantal verkooppunten flink overschat wordt. Waarom? Omdat er ook veel branches zijn waarop internet vrijwel geen effect heeft. Maar hoe zit het met de branches waar internet wel degelijk effect op heeft? Een lezer vroeg mij:“Op welke locaties zitten die internetgevoelige winkels dan?”

Om die vraag te beantwoorden heb ik gekeken of internetgevoelige branches nu meer of minder vaak terug te vinden zijn in een specifiek type winkelgebied.

Als eerste heb ik gekeken naar het verschil in gebruik. Enerzijds heb je de centrale winkelgebieden. Een centraal winkelgebied is het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats. Hier heb je over het algemeen een brede mix van branches. Daarnaast kennen de meeste woonplaatsen ook een aantal ondersteunende winkelgebieden. Deze zijn over het algemeen een stuk kleiner dan de centrale winkelgebieden. (Lees ook de definities van de winkelgebiedstyperingen, zoals Locatus deze gebruikt). Ik neem beide soorten winkelgebied onder de loep.

Centrale winkelgebieden

Eigenlijk zijn er geen extreme verschillen tussen de verschillende centrale winkelgebieden. De binnensteden zijn het minst internetgevoelig, maar de andere centrale winkelgebiedstypes hebben er niet veel meer last van.

internetgevoelig-centraal

Wat wel opvalt is dat de categorie ‘veel effect’ toeneemt, naarmate de grootte van het winkelgebied afneemt. In de grote binnenstad is dit effect gemiddeld 6%, terwijl dit in het kernverzorgend supermarktcentrum oploopt naar ruim 14%. De categorie ‘gemiddeld effect’ laat een tegengestelde beweging zien. Die gaat van 22 en 25 % in de grotere winkelgebieden naar 7% in het kernverzorgende supermarktcentrum. Over het geheel genomen is het effect in deze winkelgebieden dus vergelijkbaar.

Als we kijken naar de verschillende categorieën in deze centrale winkelgebieden vallen de volgende stadscentra op. Zij hebben een relatief hoog aantal panden met waarin internetgevoelige branches gevestigd zijn:

Type winkelgebied Plaats % panden met veel internetinvloed
Binnenstad Hilversum 9,40%
Hoofdwinkelgebied groot Oss 10,32%
Hoofdwinkelgebied klein Hellevoetsluis 15,15%
Kernverzorgend centrum groot Hoogezand 16,19%

 

Een verrassend lijstje, waar bekende namen nu eens niet in voorkomen. Zo doet Schiedam het prima met slechts 6,3% van de panden in de meest internetgevoelige branches.

Ondersteunende winkelgebieden

In de ondersteunende winkelgebieden zien we ook geen extreme uitschieters. De meeste winkelgebieden blijven onder de 10% als het gaat om veel invloed van internet. Het stadsdeelcentrum lijkt hier het meest gevoelig voor internet.

internetgevoelig-1ondersteu

Overige winkelgebieden

De overige winkelgebieden hebben relatief minder panden met internetgevoelige branches (grootschalige concentratie en verspreide bewinkeling 3%, en speciaal winkelgebied 6%). Het speciaal winkelgebied is van de drie het gevoeligst voor internet.

De verspreide bewinkeling is van alle winkelgebiedstypes het minst gevoelig voor internet.

Peter Nieland

Peter Nieland is directeur van Locatus Nederland. Hij werkt al zijn hele leven in de vastgoeddata. Ruim dertig jaar geleden startte hij zijn carrière bij het Kadaster. In 2007 kwam hij in dienst bij Locatus. Peter is een man van de geografische informatiesystemen (GIS) en kaarten. Hij spart regelmatig met retailers en vastgoedpartijen. Daardoor heeft hij een goed beeld van wat er speelt in de retailmarkt.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.