Internet effect op aantal winkels overschat

Er zijn op dit moment bijna 17.000 leegstaande winkelpanden. En dat komt volgens veel deskundigen door de verkoop via internet. Maar is dat ook zo? Hoeveel invloed heeft internet op het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte in ons land?

Locatus heeft een inschatting gemaakt van de internetgevoeligheid voor alle 235 branches in onze database, zowel detailhandel als niet-detailhandel. De branches zijn onderverdeeld in vier categorieën. Daarachter staan enkele voorbeelden van winkels per branche.

  • Geen effect (bakker, slager, benzinestation, auto wasserette)
  • Beperkt effect (tuincentra, meubelen, fietsen, apotheek)
  • Gemiddeld effect (mode, schoenen, makelaardij, verzekeringen)
  • Veel effect (boeken, elektronica, witgoed, reisbureau)

We kijken hierbij naar de invloed die internet heeft op de verkooppunten/locaties, niet naar de consequenties voor de gehele bedrijfsvoering.

De onderzoeksmethode

Een mooi voorbeeld is de verandering in de hotelbranche. Internet heeft geen invloed gehad op het aantal locaties, maar des te meer op het boekingsproces. Het hotel staat nog op dezelfde plaats, maar het online boeken heeft waarschijnlijk wel één of meer telefonistes gekost. De hotelbranche bevindt zich daarom in de categorie Geen Effect.

Maar het online boeken heeft wél een grote impact gehad op het aantal reisbureaus. De branche reisbureaus bevindt zich dan ook in de categorie Veel Effect.

Locatus schat de totale invloed op het aantal verkooppunten in Nederland als volgt in:

Effect Aantal verkooppunten Percentage
Geen effect 121.180 59,00%
Beperkt effect 46.171 22,00%
Gemiddeld effect 28.165 14,00%
Veel effect 10.669 5,00%
Totaal 206.185 100%

Vervolgens zoomen we in op de toekomst van de detailhandel. Dus winkels, en géén dienstverleners zoals reisbureaus, makelaars en horeca.

Voor de detailhandel hebben we per categorie een inschatting gemaakt voor het negatieve effect op de omzet (verwachte omzeteffect voor de komende vijf jaar). Er van uitgaande dat dit een evenredig effect op het benodigde aantal vierkante meter heeft, berekenen we een inschatting van het effect op de winkelmeters.We zien dan het volgende resultaat:

Effect Huidige winkel- vloeroppervlakte Verwacht omzeteffect (voor 5 jaar) Toekomstig effect winkelvloeroppervlakte
Geen effect 7.224.198 0,00% 0
Beperkt effect 16.415.304 2,50% -410.383
Gemiddeld effect 3.445.000 10,00% -344.500
Veel effect 851.354 20,00% -170.271
Totaal meters -925.153
Totaal in percentage -3,31%

De meeste winkelmeters bevinden zich in de categorieën waar de invloed het minst is. Met als resultaat, dat de verwachte daling in winkelmeters als gevolg van internetverkopen, onder de 5% blijft. In vijf jaar tijd. Kortom, het verwachte interneteffect op retaillocaties zal een stuk minder zijn dan velen nu denken.

__________________
Dit blog van Peter Nieland werd eerder gepubliceerd op https://www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/cijfers_en_trends/detailhandel_non_food/publicaties/

Peter Nieland

Peter Nieland is directeur van Locatus Nederland. Hij werkt al zijn hele leven in de vastgoeddata. Ruim dertig jaar geleden startte hij zijn carrière bij het Kadaster. In 2007 kwam hij in dienst bij Locatus. Peter is een man van de geografische informatiesystemen (GIS) en kaarten. Hij spart regelmatig met retailers en vastgoedpartijen. Daardoor heeft hij een goed beeld van wat er speelt in de retailmarkt.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.