Is winkels uit de voorraad halen de oplossing voor leegstand?

Vorig jaar hebben bijna 4.700 panden[i] een andere functie dan retail gekregen. Van deze panden had 35% een zeer hoog risicoprofiel. Gemiddeld heeft minder dan 8% van de panden een zeer hoog risicoprofiel. Er zijn dus vooral ‘slechte’ panden uit de voorraad gehaald, waardoor het totaalbeeld van de Nederlandse winkelstraten is verbeterd.

Zo eindigde ik mijn blog van 9 maart. Het klinkt eenvoudig: bouw een winkel of een café om naar een andere bestemming. Maar dan kom je heel wat hobbels tegen onderweg: bestemmingsplan, planschade, is de locatie wel geschikt voor een andere bestemming etc.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, is het aandeel ‘slechte’ panden het grootst in de centra van middelgrote steden. Bovendien is leegstand vaak het hoogst aan de randen van de winkelcentra. En hoe verder van het centrum, hoe lager de huren. Dat zijn dus de gebieden die het eerst in aanmerking komen voor transformatie.

Doordat de huren de laatste jaren zijn afgenomen, en zeker aan de randen van het centrum, wordt het voor de verhuurder steeds interessanter om een andere bestemming voor zijn pand te vinden.  De TU Eindhoven heeft hier recent een publicatie over geschreven: Winkelleegstand na de crisis. In deze notitie wordt inzichtelijk gemaakt welke winkelpanden door een daling van de huurprijzen interessant zijn geworden voor transformatie.

In de praktijk werkt deze transformatie naar woningen het beste in de grote en middelgrote steden buiten de krimpgebieden. In krimpgebieden is er immers niet alleen een overschot aan winkels, maar ook een overschot aan woningen. In deze gebieden is de toekomstige opgave dus nog groter.

Om te zorgen voor gezonde winkelgebieden voor de toekomst is het van belang dat alle partijen niet alleen naar hun eigen belang kijken. Het is immers niet alleen belangrijk dat jouw winkel / jouw pand goed presteert. Als het slecht gaat met de buren heeft dat uiteindelijk ook effect op jouw pand. Ook voor de gemeenten is hier een belangrijke rol weggelegd op gebied van regelgeving en bestemmingsplannen.

30 mei 2017 zal ik tijdens de Provada een presentatie geven over Retailbeleid op basis van samenwerking in de zaal van het NRW-Retailplein. Wilt u verzekerd zijn van een plaats?

Meld u dan hier aan voor deze presentatie.

[i]  waarvan wij een Retail Risk Index berekend hebben. (De Retail Risk Index brengt het risicoprofiel van winkels en winkelgebieden in kaart. Waar is het risico groot dat een winkel gaat stoppen of wat zijn juist de kansrijke winkelgebieden?)

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.