Laatste bankfiliaal sluit in 2027

Het is mei en dan krijgt het merendeel van de Nederlanders het vakantiegeld op de rekening gestort. Met een paar klikken heb ik mijn vakantie weer geboekt en is mijn rekening weer leeg. Dit brengt me op het idee voor mijn blog. Over vakantiebestedingen en bankfilialen.

Hoe gaan we om met ons vakantiegeld?
Volgens afgelopen week gepubliceerde cijfers geeft 38 procent van de huishoudens het vakantiegeld uit aan vakantie tegen 41 procent in 2011. Iets minder dan een kwart gebruikt het vakantiegeld voor andere uitgaven, zoals de aanschaf van meubels. 21 procent zet het op de spaarrekening en 18 procent lost er schulden mee af. Maar welke keuze men ook maakt, er komt meestal geen bezoek aan de bank meer aan te pas. Hoogstens een bezoek aan de pinautomaat. Dat roept weer een volgende vraag op:

Wat zijn de gevolgen voor de bankfilialen?
Waren er in 2003 nog ongeveer 3.000 bankfilialen in Nederland te vinden, ondertussen is dit teruggelopen tot ca. 1.850, een afname van 39%. Gecorrigeerd naar het aantal inwoners in Nederland zelfs 41%.

Figuur 1: verkooppunten per 10.000 inwoners periode 2003-2012

Door de afname van het aantal bankfilialen in Nederland staat de bereikbaarheid van de bank onder druk. Dit geldt speciaal voor de provincies Groningen en Limburg en de kleinere woonplaatsen. Daarnaast blijken de bankfilialen vooral te verdwijnen uit de verspreide bewinkeling en de ondersteunende winkelgebieden zoals wijk- en buurtcentra.

Deze ontwikkeling is gedeeltelijk te verklaren door fusies van banken, voorbeelden zijn o.a. de fusie van zelfstandige, lokale kantoren van de Rabobank, overnames en de (banken)crisis. Daarnaast hebben de toename van het aantal pinautomaten en de opkomst van het internetbankieren er toe bijgedragen dat de functie van het bankfiliaal drastisch is gewijzigd: van geldafhaalpunt naar advies/ verkooppunt. Dit vraagt niet meer om bereikbaarheid om de hoek. De bank trekt zich daarom terug in de grotere winkelgebieden.

 

Tot slot nog een laatste vraag: wat is het resultaat als we deze trend extrapoleren?
Stel we extrapoleren de cijfers van bovenstaande grafiek. Waar komen we dan op uit? 3000 filialen in 2003, 1850 in 2012 en…….. 0 filialen in 2027! Het lijkt nu nog onwaarschijnlijk dat dit gaat gebeuren, maar de ontwikkelingen gaan soms sneller dan verwacht!

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.