Outletcentra uitzondering op dalende winkelpassantencijfers

Locatus heeft dit voor- en najaar voor het 18e jaar op rij passantentellingen uitgevoerd. Dit jaar hebben wij 92 tellingen uitgevoerd in 71 winkelgebieden. In de eerste vier jaar waarin wij telden fluctueerde het druktebeeld nog een beetje van jaar tot jaar. Sinds 2005 is er echter een dalende lijn ingezet en ook dit jaar zien we weer een lichte daling van het aantal passanten.

Kijken we naar:

  • het gemiddelde aantal passanten
  • op zaterdag
  • op de drukste plek van de door ons getelde winkelgebieden

dan zien we een afname van het aantal passanten van meer dan 25%.

De sterkste afname vond plaats tussen 2011 en 2015. In die periode daalde het aantal passanten van jaar op jaar telkens met 3 à 4%. Nu de Nederlandse economie weer beter draait loopt het aantal winkelpassanten minder hard terug. De laatste drie jaar is de daling weer wat afgevlakt en daalt het aantal passanten van jaar op jaar met ongeveer 1%.

Voor de daling van winkelpassanten zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. De drie belangrijkste daarvan zijn:

  1. Als eerste en belangrijkste het internet: niet alleen het online shoppen, waardoor mensen minder naar de winkels komen, maar ook het online oriënteren, waardoor mensen gerichter winkels bezoeken en dus minder rondlopen.
  2. Verruimd winkelaanbod buiten de centra is een tweede verklaring. Vrijwel alle getelde centra zijn centrumgebieden of stadsdeelcentra. De afgelopen 15 jaar is het aantal perifere winkelmeters met 60% gestegen, terwijl het aantal winkelmeters in stadscentra maar met 5% is gestegen. Grote bouwmarkten, Ikea’s en tuincentra zijn geduchte concurrenten geworden voor de winkeltrips van de consumenten en zorgen dus ook voor minder winkelpubliek in het centrum.
  3. Daarnaast zijn de ruimere openingstijden een laatste verklaring. Wij tellen het aantal zaterdagpassanten, maar omdat steeds vaker winkels ook op zondag open zijn zal het aantal zaterdagpassanten iets teruglopen. Dit effect blijkt echter veel geringer dan verwacht te zijn. Voor diverse steden hebben wij onderzoek gedaan naar het effect van zondagopeningen en in bijna alle steden had dit zeer beperkt effect op de drukte op de andere dagen en dus ook op de zaterdag.

Verschil tussen grote en middelgrote steden

Niet overal daalt het aantal winkelpassanten evenveel. We zien een vergelijkbaar verschil als bij de ontwikkeling van de leegstand: de middelgrote centra doen het slechter dan de grote centra. In de 17 grootste centra van Nederland (onze binnensteden) is het aantal passanten sinds 2005 met 20% terug gelopen. In de middelgrote centra bedroeg de daling 30%.

Winnaars winkelpassanten

In onze tellingen zien we ook nog een aantal winnaars. Zo zijn de beide Factory Outlets die wij tellen (Lelystad en Roermond), de afgelopen 15 jaar aanzienlijk drukker geworden. Deze outlet centra laten de grootste stijging zien van alle getelde centra. Een andere winnaar is het centrum van Amsterdam, en ook de PC Hooftstraat. De enorme toename van het aantal toeristen de afgelopen jaren heeft hier gezorgd voor een flinke toename van het aantal passanten.

Wilt u meer weten over de laatste passantentellingen? Bekijk waar wij dit najaar geteld hebben.

Winkelpassanten rapportages

Komt er voldoende winkelpubliek langs? Deze informatie is bij uitstek geschikt om nieuwe (winkel)locaties te beoordelen. Of de performance van uw huidige winkel/centrum te monitoren. Een winkelpassantenrapportage geeft u snel inzicht in het druktebeeld.

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.