Locatus kantorendatabase gaat live
De meest complete database met échte kantoorlocaties

Persbericht

Op 1 januari heeft Locatus de kantorendatabase van Rudolf Bak Property Research & Consultancy overgenomen. Het afgelopen half jaar is veel tijd en energie gestoken in de koppeling van deze kantorendatabase aan de BAG data en het vullen van de database met extra variabelen. Elk potentieel kantoor is daarbij door Locatus handmatig gecontroleerd. Het eindresultaat is een overzicht met 16.858 kantoren met een oppervlakte van minimaal 500 m². Deze kantoren samen hebben een oppervlakte van 51,7 miljoen vierkante meter. 

Basis Kantorendatabase BAK uitgebreid

Door het leggen van de koppeling met BAG kwamen wij grote verschillen tegen. Allereerst bleken in de database van BAK lang niet alle kantoorpanden (>500 m²) van Nederland aanwezig te zijn. Aan deze database zijn bijna 4.000 objecten toegevoegd. Geen enkel van deze kantoren ging ongecontroleerd onze database in. Zo bleken aan de andere kant er ook nog zo’n 1.700 kantoren te zijn, die ondertussen geen kantoor meer zijn. Per saldo is de Locatus kantorendatabase nu dus ruim 2.000 kantoren groter dan de database van BAK was.

BAG kantorenbase gecheckt op ‘alléén kantoorfunctie’

Vanuit de BAG bekeken leken de verschillen nog veel groter. Het BAG bevat ruim 24.000 objecten met alleen kantoorfunctie én een oppervlakte groter dan 500 m². Een derde van de kantoren uit het BAG blijkt bij controle echter niet echt een kantoor te zijn. Veel van de objecten die het BAG als kantoor identificeert zijn bedrijfshallen waar wel een kantoorruimte bij zit, maar dan spreken we niet over een kantoor. Deze panden horen eerder thuis in de categorie objecten, waarbij kantoren een ondergeschikte functie hebben. Deze nemen wij dus niet mee in onze kantorendatabase. Het BAG als bron voor de kantoorvoorraad geeft dus een sterk vertekend beeld.

Mismatch

Een duidelijk voorbeeld van de mismatch tussen de kantorendatabase van Locatus en het BAG vinden we op het Utrecht Science Park. Aan de Princetonlaan 6 houdt TNO-kantoor en dit object hebben wij dus opgenomen in onze kantorendatabase. Het BAG geeft aan dat dit pand een onderwijsfunctie heeft. Het buurpand op nummer 8, waar de Bètawetenschappen zitten, zien wij niet als kantoor, maar krijgt binnen het BAG juist wel een kantoorfunctie. 

Een ander voorbeeld zien we in de gemeente Houten. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal is door F5 Projectengroep recent een nieuw pand opgeleverd voor een bedrijf in medische voeding. Deels als kantoor maar het merendeel van de meters in het pand is een bedrijfshal. Wij registreren dit niet als een kantoor, maar in de BAG heeft dit een enkelfunctie kantoor gekregen. 

De échte kantoorlocaties

Door zorgvuldige controles heeft Locatus een compleet en volledig overzicht opgebouwd van alle echte kantoorlocaties in Nederland. Dankzij een koppeling aan de BAG hebben wij deze database ook weten te verrijken met geografie, bouwjaren en energielabels. De Locatus veldwerkers zullen hier vanaf nu ook in het veld controles op uitvoeren, foto’s van de kantoren maken en extra informatie over het kantoor gaan toevoegen.  

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.