Retail Risk Index 2021: aardverschuiving in het winkellandschap?

De afgelopen jaren zagen we de risico’s dat een winkel sluit gestaag toenemen. Begin 2020 bereikte de Retail Risk Index zelfs de hoogste score in de afgelopen 10 jaar. Wat staat ons te wachten als de winkels weer open mogen? Wordt het een slagveld of zal er sprake zijn van een veerkrachtig herstel?

Om hier antwoord op te geven kijken we zowel naar het verleden als naar de toekomst: enerzijds de harde data over alle winkelpandmutaties van de afgelopen 10 jaar, anderzijds de verwachte impact van Covid-19 en de economische gevolgen van de pandemie.

De Retail Risk Index wordt jaarlijks berekend voor meer dan 250.000 winkels in Nederland en België. De kracht van de index zit hem in de combinatie van indicatoren en de diepte van de analyse.

De resultaten spreken voor zich: in de groep van winkels met een verhoogd risico blijkt 60% van de winkels binnen 3 jaar te zijn gestopt. Ter vergelijking in de groep van winkels met laag risico is dat minder dan 10%.

We hebben de resultaten van de Retail Risk Index 2021 vanuit vijf dimensies bekeken:

  1. Hoe verhoudt Nederland zich tot België?
  2. Wat zijn de provinciale verschillen binnen een land?
  3. Welke ontwikkelingen zien we voor de diverse typen winkelgebieden?
  4. Hoe vitaal of kwetsbaar zijn de verschillende branches?
  5. Wat zijn de kenmerken van de overlevers?

Een eerste bevinding

De RRI 2021 laat zien dat in Nederland momenteel 18% van alle verkooppunten in de gevarenzone zit, in België is dat percentage iets hoger met ruim 20%. Ter vergelijking: de afgelopen jaren was het percentage feitelijke stoppers gemiddeld 10%.

Lees gehele artikel

Retail Risk Index (RRI)

De Retail Risk Index brengt het risicoprofiel van winkels en winkelgebieden in Nederland én België in kaart. Deze informatie reduceert onzekerheid over de toekomst van winkellocaties. En brengt helder in beeld waar de kansen liggen. Wat houdt de RRI precies in?

Mattijn Bezemer

Mattijn Bezemer is Managing Partner bij The Big Data Company. Als econometrist richt hij zich op rekenmodellen die kansen en bedreigingen voor retailers in kaart brengen. Samen met Locatus heeft hij o.a. de Retail Risk Index en de Retail Revenue Calculator ontwikkeld.


Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.