Scenario 4 over de winkelmarkt:
Waar staan we in 2025?

De afgelopen weken hebben we drie scenario’s behandeld voor de Nederlandse winkelmarkt. Uit al deze scenario’s volgt krimp: het aantal verkooppunten zal tussen de 3% en 7% gedaald zijn in 2025. In dit blog focus ik op de verschillen tussen de branches. Daartoe combineer ik de verwachte invloed van e-commerce en technologische ontwikkelingen met de meest recente ontwikkelingen in die branches.

Nederland heeft binnen de winkelgebieden 227 branches. Deze branches zijn voor deze prognose over toekomstbestendigheid ingedeeld in 9 groepen.

Tabel 1: Groei / krimp per branche – analyse mbv Locatus Retail Risk Index

Brancheprognose2025_2_640px
VKP 2016 = aantal verkooppunten in winkelgebieden 2016

Daar waar boekhandels, elektronicazaken en damesmode het moeilijk hebben, zien we dat ijssalons, delicatessen en diverse horeca groeien. Bij de eerste drie branches stijgen de internetverkopen nog steeds, terwijl ijsjes echt niet online verkocht worden. Kijken we naar bijvoorbeeld videotheken en fotowinkels dan speelt de technologie de grootste rol bij het verdwijnen van deze branches.

Voor elke groep hebben we een conservatieve, een gemiddelde en een agressieve variant gedefinieerd over de te verwachte krimp of groei richting 2025.

Tabel 2: invloed van e-commerce / technologie op het aantal verkooppunten

Brancheprognose2025_640px

Als we deze krimp- en groeiprognoses doorrekenen over alle branches, dan zien we grote verschillen met de vorige drie scenario’s uit eerdere blogs. Waren de effecten daar nog behoorlijk gematigd (3% tot 7% krimp), hier zijn de te verwachten effecten veel groter. Het conservatieve scenario laat ruim 8% krimp zien, het meest agressieve scenario zelfs bijna 17%.

Grafiek 1: afname aantal verkooppunten in 2025
als gevolg van online verkopen / technologische ontwikkeling

Brancheprognose2025_3_640px

Hoe ziet het er uit in 2025 volgens scenario 4?

Stel nu eens dat het gemiddelde prognose van -12,5% de waarheid blijkt te zijn in 2025. Vervolgens breiden we deze prognose over winkelgebieden ook uit naar de verspreide bewinkeling. De behoefte aan fysieke winkelpanden zal dan (netto) met bijna 28.000 verkooppunten afnemen.

Als we daar 4% bij optellen (de huidige leegstand boven de frictie leegstand) dan zullen er 36.000 panden uit de voorraad moeten worden genomen tussen nu en 2025. Uitgangspunt is dan wel dat er in de tussentijd netto niks nieuws bijkomt. Of, zoals minister Kamp propageert: bij nieuwbouw ook sloop.

Wordt vervolgd

De 4 scenario’s uit deze blogserie zijn steeds vanuit één bepaalde invalshoek opgesteld. Maar er speelt meer. Zo groeit de Nederlandse nog licht en niet elke trend verloopt linear. Daarom volgt volgende week een doorkijk hoe de winkelmarkt er volgens Locatus in 2025 uit ziet.

Gerard Zandbergen

Gerard Zandbergen is CEO van Locatus en spart regelmatig met de spelers op de retailmarkt over de kansen voor de toekomst. Locatus heeft als doel de retailmarkt transparant te maken, zodat haar klanten hun kansen en risico’s helder in beeld hebben. Bijna 20 jaar aan informatie vormt daarvoor de basis.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.