Stijging winkelleegstand België vlakt iets af. Leegstand nu 9,6%

Ruim 20.000 winkelpanden staan leeg

De leegstand van winkelpanden is in België in 2016 licht gestegen. Er staan nu ruim 20.000 panden leeg, op een totaal van 209.329. Dat is 9,6% van alle winkelpanden. In Vlaanderen is dit 9%, in Brussel 10% en in Wallonië 11%.

+ 3.000.000 m² detailhandel in 10 jaar

Er zijn in 2016 1.549 winkelpanden uit de voorraad verdwenen, door bijvoorbeeld ombouw naar woningen of door afbraak. Ondanks deze forse hap uit het winkelbestand is het aantal leegstaande winkelpanden nog steeds toegenomen.

Daarnaast is, ondanks de daling van het aantal winkels, het winkelverkoopvloeroppervlak met ruim 100.000 vierkante meter toegenomen in 2016. Het totale oppervlak aan winkelruimte in de detailhandel (in gebruik en leegstaand) is de afgelopen 10 jaar met bijna 3.000.000 vierkante meter toegenomen.

We zien verder dat winkels in België steeds langer leegstaan. Structurele leegstand (langer dan drie jaar leeg) stijgt daarbij in alle gewesten het snelst.

Grote verschillen in leegstand naar type locatie

In de grotere kernen in België is de winkelleegstand het hoogst: rond de 15%. Op perifere locaties (solitaire winkelpanden, baanwinkels, meubelboulevards) is dit een stuk minder: rond de 6%. Ook de shoppingcenters doen het relatief goed met een leegstand van gemiddeld 5,6%.

Welke branches leveren de grootste bijdrage?

Er is niet alleen een verschil in leegstand naar regio of type locatie, maar ook naar type branche.

Top 5 Branches her-invulling van leegstaande panden in 2016:

  1. Restaurants (75)
  2. Cafés (61)
  3. Kappers (56)
  4. Fastfood (45)
  5. Minisupers (44)

Waar in Nederland de dienstensector de wegvallende detailhandel grotendeels opvangt, is dit in België niet het geval. Als we kijken naar de branches die de grootste bijdrage leverden aan de leegstand zien we dat we hier namelijk veel vergelijkbare branches terugkomen.

Top 5 branches hoogste bijdrage aan leegstand in 2016:

  1. Cafés (156)
  2. Damesmode zaken (104)
  3. Restaurants (78)
  4. Kappers (60)
  5. Minisupers (54)

Oorzaken leegstand

Er wordt in België duidelijk meer gebouwd dan de markt kan absorberen. Om de nieuwbouw te compenseren zouden veel meer winkelpanden uit de voorraad genomen moeten worden dan nu gebeurt, om de krimpende retailmarkt bij te houden.

Per saldo neemt dus (ondanks dat er een fors aantal winkelpanden uit de voorraad is genomen) de leegstand  – gemeten in aantal winkelpanden én in vierkante meters – voor het 10e jaar op rij toe.

Voor meer detailinformatie over de winkelleegstand, kunt u het Leegstandsrapport België 2017 bestellen.

Bestel voor 15 maart met korting

Gerard Zandbergen

Gerard Zandbergen is CEO van Locatus en spart regelmatig met de spelers op de retailmarkt over de kansen voor de toekomst. Locatus heeft als doel de retailmarkt transparant te maken, zodat haar klanten hun kansen en risico’s helder in beeld hebben. Bijna 20 jaar aan informatie vormt daarvoor de basis.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.