Top 5 meest en minst risicovolle centrum winkelgebieden

Haring testen , oliebollen testen, Nederlanders zijn gek op ranglijsten. In mijn vorige blog heb ik u ook twee ranglijsten beloofd. Met de vijf méést en minst risicovolle winkelgebieden, aan de hand van de Retail Risk Index (RRI). In welke winkelgebieden is de kans dat winkeliers gaan stoppen het grootst? En waar het kleinst?

Ik heb dat bepaald door te kijken naar de winkelgebieden met de meeste en minste winkelpanden in de hoogste RRI risico categorie. Hieronder de resultaten:

TOP 5 MEEST risicovolle centrumwinkelgebieden:

Winkelgebied % winkels met meeste panden in categorie hoogste risico
Centrum Geleen 29,0%
Centrum Schiedam 25,7%
Centrum Winschoten 21,9%
Centrum Heerlen 21,3%
Centrum Lelystad 20,7%

 

Uit dit lijstje komt duidelijk naar voren dat veel panden met een hoog risico op winkelsluiting ook liggen in winkelgebieden met veel leegstand. Elk van deze vijf winkelgebieden staat in de top 10 van winkelgebieden met de hoogste leegstand.

De andere kant op is ook interessant. Welke winkelgebieden komen dan naar voren?

TOP 5 MINST risicovolle centrumwinkelgebieden:

Winkelgebied % winkels met meeste panden in categorie hoogste risico
Centrum Amsterdam 1,5%
Centrum Utrecht 2,5%
Centrum Sluis 3,5%
Centrum Katwijk ZH 4,2%
Centrum Amstelveen 4,2%

 

Nu valt vooral op dat de twee van de grootste winkelgebieden (Amsterdam en Utrecht) en twee toeristische centra (Sluis en Katwijk) naar voren komen als winkelgebieden met relatief de minste risicopanden.

Natuurlijk kan er op nog veel meer manieren naar de RRI cijfers worden gekeken. Daar zullen wij in een van de volgende blogs dieper op ingaan.

Lees meer over achtergrond van Retail Risk Index en bekijk het filmpje.

Retail Risk Index (RRI)

De Retail Risk Index brengt het risicoprofiel van winkels en winkelgebieden in Nederland én België in kaart. Deze informatie reduceert onzekerheid over de toekomst van winkellocaties. En brengt helder in beeld waar de kansen liggen. Wat houdt de RRI precies in?

Peter Nieland

Peter Nieland is directeur van Locatus Nederland. Hij werkt al zijn hele leven in de vastgoeddata. Ruim dertig jaar geleden startte hij zijn carrière bij het Kadaster. In 2007 kwam hij in dienst bij Locatus. Peter is een man van de geografische informatiesystemen (GIS) en kaarten. Hij spart regelmatig met retailers en vastgoedpartijen. Daardoor heeft hij een goed beeld van wat er speelt in de retailmarkt.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.