Verschil in detailhandelsstructuur Nederland versus België

Omdat Locatus alle verkooppunten in Nederland en België in kaart heeft kunnen wij bij uitstek winkelgebieden, provincies of landen vergelijken. Deze week publiceert Locatus de Retail Facts 2016 van zowel België als Nederland, met interessante kengetallen over de detailhandel. In dit blog bekijk ik de verschillen tussen Belgische en Nederlandse winkelgebieden.

De winkelgebieden in Nederland en België zijn door Locatus onderverdeeld in verschillende winkelgebiedtyperingen[1]. België kent een iets andere detailhandelstructuur dan Nederland. Dit is historisch zo gegroeid. Het Belgische vestigingsbeleid was altijd ruimer dan in Nederland. Daardoor liggen de winkels minder geconcentreerd in een winkelgebied. Anders dan in Nederland kent men hier de langgerekte Baanconcentratie[2].

Verspreiding winkels in winkelgebieden

In totaal zijn er in België 1.796 winkelgebieden. Ongeveer de helft hiervan is het centrale winkelgebied van een woonplaats. België heeft vergeleken met Nederland veel (kleine) woonplaatsen.

Nederland heeft 2.544 winkelgebieden en staat bekend als een land met een fijnmazige winkelstructuur. Dit is terug te zien in het relatief hoge aandeel ondersteunende winkelgebieden. Slechts 38% is een centraal winkelgebied.

Verschil in aantal verkooppunten

België kent zo’n 211.000 verkooppunten en heeft daarmee veel meer verkooppunten per inwoner dan Nederland. Dit geldt in mindere mate ook voor de detailhandelsverkooppunten.

België heeft 82.200 verkooppunten in de detailhandel. Dat is:

  • 39% van alle verkooppunten of
  • 7,4 verkooppunten per 1.000 inwoners.

Nederland heeft 96.500 verkooppunten in de detailhandel. Dat is:

  • 43% van alle verkooppunten of
  • 5,7 detailhandelsverkooppunten per 1.000 inwoners.

Het aandeel van de detailhandel binnen de verkooppunten is in Nederland dus groter dan in België.

Verschil in detailhandelsstructuur

Ondanks de vele centrale winkelgebieden in België is slechts 45% van de detailhandel in het centrum gevestigd. Terwijl in Nederland maar liefst 67% van de detailhandel in centrale winkelgebieden ligt (zie blauw in grafiek).

Locatie_verkooppunten_detai

Ongeveer een kwart van de detailhandel in Nederland bevindt zich buiten een winkelgebied (verspreid). In België is het aandeel van verspreide bewinkeling eenderde.

Wilt u meer weten over de verspreiding van verkooppunten? De Locatus Retail Facts bevatten kengetallen per provincie, winkelgebied, inwonersklasse van de woonplaats of de hoofdbranche?

Bestel Retail Facts 2016 van Nederland/België

[1] De hiërarchie tussen de winkelgebieden wordt bepaald door het aantal verkooppunten, betreft het het centrale winkelgebied of is het ondersteunend. Daarnaast zijn er de ‘overige’ winkelgebieden zoals grootschalige concentraties. Voor definities zie www.locatus.com

[2]Baanconcentraties zijn winkels in de detailhandel langs een N-weg, waarbij er minimaal 5 winkels van meer dan 400m² binnen een straal van 1 kilometer moeten liggen.

Nicole Dirksen

Nicole Dirksen-Janken werkt bij Locatus als projectleider / data-analist. Zij maakt met name analyses op basis van een specifieke onderzoeksvraag van de klant. Voortdurend met haar neus in de data, blogt zij over trends in de verschillende branches.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.