Wie vormt de vaste kern van de Belgische Top 100 van winkelformules?

Aan het begin van elk jaar stellen we weer de Top 100 van winkelformules vast. Wat zijn de stijgers en wat zijn de dalers? En wat zijn de opvallendste veranderingen ten opzichte vorig jaar of ten opzichte van 10 jaar geleden?

 Grootste stijgers / dalers in de ranking 2021 – 2020

In de Top 10 op basis van oppervlakte zien we slechts enkele kleine verschuivingen in de ranking. De formules in de Top 10 blijven echter hetzelfde. De opvallendste verschuivingen in de gehele Top 100 zijn:

Op basis van aantal verkooppunten Op basis van oppervlakte (wvo)
Grootste stijgers Grootste stijgers
Europar Car Service Maison du Monde
Gabriëls Dovy
Shell Express X20
Domino’s Facq
Grootste dalers Grootste dalers
AXA Assurances De Matrassenkoning / Le Roi du Matelas
Panos Troc.com
Proximus Maxi Toys
Press Shop

Ook verdwijnen elk jaar wel een aantal formules uit de Top 100, en daar tegenover staan weer een aantal nieuwkomers (zie voetnoot van de Top 100).

Ontwikkeling over 10 jaar

We zien elk jaar met name kleine verschuivingen, maar hoeveel is er veranderd als je 10 jaar teruggaat in de tijd? Welke veranderingen zien we dan?

De 100 grootste bedrijven op basis van aantal verkooppunten laten samen een daling zien van 10,3,% in aantal verkooppunten. De Top 100 op basis van oppervlakte bevatte in 2011 nog geen dienstverleners, dus daar kunnen we deze vergelijking niet maken.

Verder zien we dat circa 60-70% van de retailers de laatste 10 jaar continu een plaats in de Top 100 had. Daarvan maken 25 retailers zowel deel uit van de Top 100 van de meeste filialen als de Top 100 van de meeste winkelmeters. Dit levert een lijst op met 25 bekende retailers in België, die u als extra ontvangt bij de Top 100.

We kijken graag over 10 jaar met u terug, of deze ondernemingen nog steeds een toppositie innemen.

Download Top 100 & extra ranking

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.