Winkelleegstand in België nadert 10%

Locatus verzamelt continu informatie over winkels en winkelgebieden. Jaarlijks duiken wij in onze database om de ontwikkelingen in leegstand nader te analyseren. Het zal u niet ontgaan zijn dat er heel wat winkelpanden leeg staan in België. Maar wat zijn de objectieve cijfers?

In 2015 is de leegstand wederom gestegen. In België staat nu bijna 1 op de 10 winkelpanden leeg. Het totaal aantal leegstaande panden is toegenomen van iets minder dan 19.000 panden eind 2014, naar bijna 20.000 panden eind 2015. De leegstaande voorraad is daarmee bijna even groot als de gezamenlijke voorraad van Antwerpen, Gent en Luik.

Het leegstandspercentage komt daarmee op 9,4%.

Grafiek_Leegstand_BE_724x36

Grote verschillen tussen winkelgebieden

De verslechtering van de bezettingsgraad van winkelpanden is niet eenduidig. We zien al langer dat de centra van de grootste steden in België het iets beter doen dan de middelgrote. In 2015 zagen we dat opnieuw. In de 13 grootste stedelijke centra is de leegstand 10,9%, terwijl in de centra van middelgrote steden de leegstand 15,8% bedraagt. De verschillen worden nog duidelijker als we naar de verdeling binnen deze centra kijken. Op de A1 locaties[1] van de grootste steden (o.a. Nieuwstraat Brussel en Meir Antwerpen) is de leegstand slechts 3,7%. De hoge leegstand in de topsteden wordt vooral veroorzaakt door een zeer hoge leegstand op C-locaties (17,6%). In de centra van middelgrote steden is de leegstand met 9,8% ook aanzienlijk op de A1-delen.

De verklaring voor deze verschillen zit o.a. in het veranderende gedrag van de consument. Dankzij internet hoeft men niet meer per se naar de fysieke winkel. Doet iemand dat dan toch, dan is winkelen echt een dagje uit. De consument kiest daardoor steeds meer voor de centra met het meest uitgebreide aanbod. Dat daarvoor iets verder gereisd moet worden, neemt men op de koop toe. Daarmee trekken de topsteden steeds meer bezoekers, ten koste van de middelgrote steden. Dit zorgt ervoor dat de toplocaties in de belangrijkste Belgische steden onverminderd populair zijn. Kleinere centra krijgen steeds meer moeite om recreatief winkelpubliek aan te trekken, met als gevolg een snel oplopende leegstand.

Ondanks de jaarlijks oplopende leegstand is het aantal winkelmeters in België vorig jaar met opnieuw 150.000 m² toegenomen. De nieuwe meters kwamen er vooral op de baanconcentraties (41%) en bij winkels die niet in een winkelgebied liggen (36%).

Conclusie

De Belgische retailsector zit in zwaar weer. Toenemende bestedingen via Internet en een snel toenemende winkelvoorraad, zorgen voor een aanzienlijke leegstand in veel Belgische steden. Op de echte toplocaties zijn deze problemen beperkt. Echter aan de randen van de centra van middelgrote steden staat in enkele gevallen 1 op de 3 winkels leeg.

Wilt u meer weten over de regionale verschillen? Bestel dan ons leegstandsrapport 2016!

 

[1]Locatus hanteert een segmentering van locaties binnen een centrum gebaseerd op de passantenaantallen. De drukste locaties zijn A1 locaties, iets minder drukke A2, vervolgens B1, dan B2 en de locaties met de minste passanten zijn de C-locaties.

Gerard Zandbergen

Gerard Zandbergen is CEO van Locatus en spart regelmatig met de spelers op de retailmarkt over de kansen voor de toekomst. Locatus heeft als doel de retailmarkt transparant te maken, zodat haar klanten hun kansen en risico’s helder in beeld hebben. Bijna 20 jaar aan informatie vormt daarvoor de basis.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.