Leegstand – wat verstaan we er onder?

Als wij aangeven dat de leegstand 7% is, in aantal verkooppunten. Wat houdt dit precies in?
Of als het 7% in winkelverkoopvloeroppervlak.  Wat wordt wel en wat wordt niet meegenomen?

PDF - Leegstand wat verstaan we er onder