Upgrade Locatus Online - oktober 2016
8 verbeterpunten

Sinds 3 oktober staat een upgrade van Locatus Online live. We noemen hier de 10 belangrijkste verbeterpunten. Lees hoe u deze in uw voordeel kunt aanwenden:

Menubalk

1 – Schakelen tussen servicepunt en verkooppunt*

In de menubalk rechtsboven is Winkeltype toegevoegd. Via een dropdown kunt u kiezen of u alleen de servicepunten, alleen de verkooppunten of beide wilt zien in uw selectie.

winkeltype-wisselaar

2 – Schakelen tussen begane grond en verdieping*

Eveneens rechtsboven in de menubalk is Verdieping toegevoegd. Via de pijltjes kunt u van verdieping veranderen. Zoals u bijvoorbeeld hier in Utrecht ziet:

Filter widget

3 – ZOOM button
Als u een selectie heeft gemaakt, kunt u er met de groene zoombutton voor zorgen dat alle punten van je filter op je scherm te zien zijn. Selecteert u de provincie Friesland, dan springt uw scherm naar deze provincie als u op zoom drukt.

4 – Filter binnen filter
Als u een tweede selectie binnen een filter maakt, zal bij dit tweede filter alleen nog gezocht worden binnen de data uit uw eerste filter.

Selection widget

5 – Selectie verwijderen

Met de selection widget kunt u panden selecteren met behulp van een polygoon. Er staat dan een lijn om de selectie. Deze lijn kunt u verwijderen via de rode prullebak. De selectie blijft dan wel gehandhaafd. Alleen de lijn verdwijnt.

selectie-met-zonder-polygoo

Theme widget

6 – Numerieke velden
Vanaf nu is het mogelijk om ook op numerieke velden te thematiseren (per klasse). De meest gebruikte toepassing zal het winkelverkoopvloeroppervlak (wvo) zijn. U kunt zelf bepalen hoeveel klassen u wilt hebben en hoe deze verdeeld zijn. Vervolgens kunt u per range een kleur vastleggen. Dit kan er bijvoorbeeld zo uit gaan zien:

klassen

Fontsize changer

7 – Kleur tekst
U kunt niet alleen de grootte, maar ook de kleur van de tekst aanpassen.

Matrix

8 – Matrix breder beschikbaar

De Matrix is nu ook beschikbaar binnen de set Verzorgingsgebieden. Verder is de Europese dataset (Engelstalig) nu ook in Matrix-vorm beschikbaar.

Alle aanpassingen kunt u ook nalezen in de handleiding.