Is passanten tellen via wifi-sensoren nog mogelijk?

Vrijdag 30 november heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een publicatie uitgebracht over Wifi-tracking. Hun standpunt is kortgezegd: “Bedrijven mogen mensen alleen bij hoge uitzondering met wifitracking volgen”. Wat betekent dit voor passanten tellen via wifi-sensoren van Locatus?

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een publicatie uitgebracht waarin het standpunt over privacy flink wordt aangescherpt ten opzichte van eerder gepubliceerde standpunten. Dit nieuwe standpunt verschilt van de mondelinge toelichting van AP daarop, onder andere aan Locatus.

Wat betekent dit nieuwe standpunt van AP voor Passanten 24/7?
In het nieuwe standpunt van AP wordt de grondslag van Locatus, “het continu tellen van winkelpassanten”, nadrukkelijk niet genoemd. En lijkt dus niet meer toegestaan. Als hoge uitzondering ziet men bijvoorbeeld tellen bij het handhaven van veiligheid, crowd control voor het bewaken van de openbare orde.

Maar de bewaarde gegevens zijn toch anoniem?
Dat klopt. Locatus bewaart alleen gepseudonimiseerde en geanonimiseerde gegevens. Met als enig doel algemene gegevens over drukte weer te geven. Nooit en te nimmer gebruiken wij persoonlijke gegevens. Dat is niet ons doel en willen we ook niet. Zie ook onze privacyverklaring.
Na de publicatie van afgelopen vrijdag lijkt dit echter niet meer genoeg. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt namelijk: “Ook als de gegevens gepseudonimiseerd worden verwerkt en bewaard, is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.”
Dit vraagt om een heel ander niveau van pseudonimisering en anonimisering. Waar het eerst na pseudonimisering en anonimisering geen persoonsgegeven meer was, worden nu aanvullende eisen gesteld aan deze technieken. En dan is er nog de eis van uitdrukkelijke toestemming van degene van wie het signaal wordt opgevangen: dit is in de praktijk niet uitvoerbaar. Dit erkent ook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?
Wij twijfelen er op dit moment aan of wij voldoen aan de aangescherpte eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Helaas betekent dit, dat wij hebben moeten besluiten het dashboard Passanten 24/7 per direct op zwart te zetten. Voor ons is het van het grootste belang dat we Passanten 24/7 binnen de kaders van de wet beschikbaar stellen. Nu deze kaders gewijzigd zijn, kunnen en willen wij deze informatie nu niet beschikbaar stellen. Totdat we zeker weten wat wel of niet mag.

Hoe nu verder?
Wij gaan op onderzoek uit naar de consequenties van de aangescherpte regelgeving van AP. Wij vinden deze onzekerheid zelf ook heel vervelend. Daarom doen we er alles aan om zo snel mogelijk helderheid te krijgen in deze zaak. Op woensdag 12 december sturen wij onze klanten een update.