Kennissessie Transformatie 13 april 2022

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Naar welke nieuwe mix van functies zijn wij onderweg? En hoe leid je als overheid dit proces naar een vitale en toekomstgerichte binnenstad in goede banen en stimuleer je dit proces?

Gertjan Slob (Locatus) neemt het grote geheel onder de loep, Anky Vink (Syntrus Achmea) gaat in op de transformatie van House Modernes en Arno Ruigrok (PlacesPropertiesPeople) en Sandra Suijkerbuijk (Kadaster) delen praktijkvoorbeelden en oplossingen.

Interesse in deze actuele kennissessie? Bekijk onderstaand het programma voor 13 april en schrijf u snel in. Het aantal plaatsen is beperkt!

Programma Kennissessie woensdag 13 april 2022

12.00 – 12.45 uur Ontvangst met LUNCH
12.45 – 13.15 uur Ontwikkelingen retailmarkt & invloed transformatieGertjan Slob, Locatus
13.15 – 14.05 uur Transformatie House Modernes
Anky Vink, Syntrus Achmea
14.05 – 14.25 uur Pauze
14.25 – 14.55 uur Soms kan het, vaak moet het:
wat maakt transformatie complex?
Arno Ruigrok, PlacesPropertiesPeople
14.55 – 15.25 uur Samenwerken met eigenaren aan transformatie
Sandra Suijkerbuijk, Kadaster
15.25 – 16.00 uur Afsluitende borrel

Aanmelden 13 april


Sprekers

Gertjan Slob, Locatus
Ontwikkelingen retailmarkt & rol transformatie

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Hij zal u meenemen in de ontwikkelingen in de retailmarkt. Corona heeft trends die al jaren zichbaar waren nog eens uitvergroot. Wat blijft en wat is tijdelijk? Hij zal daarbij inzoomen op de positieve invloed van transformatie op de winkelleegstand.

Anky Vink, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Transformatie House Modernes

Anky Vink is Asset Manager Retail Investments bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. In het najaar van 2019 startte Syntrus Achmea met de herontwikkeling van dit voormalige warenhuis tot een modern en duurzaam complex met een mix van functies: ‘House Modernes’. Met dit project laat Syntrus Achmea zien nog altijd sterk te geloven in de kracht van binnensteden. In nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht is in korte tijd van planvorming tot realisatie gegaan. Door samen met de gemeente een openbare fietsenstalling aan te bieden in het gebouw levert Syntrus Achmea als Stadspartner een bijdrage aan meer duurzame mobiliteit in Utrecht.

Arno Ruigrok, PlacesPropertiesPeople
Soms kan het, vaak moet het: wat maakt transformatie complex?

Arno Ruigrok is sinds zijn studie gefascineerd door steden. Zijn kracht ligt in het verbinden van stakeholders door ze te betrekken in het proces, hun belang zichtbaar te maken en ze te enthousiasmeren.
Een winkelpand een nieuwe bestemming geven klinkt eenvoudig, maar de praktijk is een stuk weerbarstiger. Welke belangen spelen hier een rol? En welke goede opties tot herbestemming zijn er zoal? Oftewel waar liggen kansen voor de binnenstad van de toekomst, waar loop je zoal tegenaan en hoe kun je dit oplossen…

Sandra Suijkerbuijk, Kadaster
Samenwerken met eigenaren aan transformatie

Sandra Suijkerbuijk is Projectmanager bij het Kadaster. Zij werkt met veel plezier aan oplossingen voor ruimtelijke problemen, waarbij meerdere eigenaren nodig zijn om resultaat te bereiken! En dat is zeker het geval bij transformatie en revitalisatie. Hoe kun je als gemeente en eigenaren samen werken aan een compacte en vitale binnenstad?

Aanmelden 13 april 2022