Persbericht – Locatus neemt Kantorendatabase Rudolf Bak over

Onderzoeks- en databureau Locatus, gespecialiseerd in retailvastgoed, leegstandscijfers en passantenstromen breidt haar aandachtsveld verder uit. Locatus neemt per 1 januari 2023 de kantorendatabase van R.L. Bak PropertyResearch & Consultancy over. Deze database bestaat uit 17.500 kantoorgebouwen in Nederland met een totaal oppervlak van ruim 57,5 miljoen m2.

Méér vastgoeddata voor de markt ontsluiten

Locatus heeft twee jaar geleden besloten haar werkveld uit te breiden van retaildata naar vastgoed- en locatiedata in bredere zin. Dit jaar was de introductie van een landelijke database Woningbouwplannen. Een volgende logische stap – naast winkelvastgoed en woningbouwplannen – is kantoren. Gertjan Slob, Directeur Onderzoek: ‘Natuurlijk kun je zo’n database met alle kantoren in Nederland zelf opzetten, maar dat kost veel tijd en geld. Bovendien ontbreekt dan de historie. En die geeft juist goed inzicht in trends en ontwikkelingen. Deze database past uitstekend bij ons streven om meer vastgoeddata voor de markt te ontsluiten.’

Locatus koos voor de kantorendatabase van Bak, omdat deze al lang een begrip in de Nederlandse kantorenmarkt is.

Rudolf Bak neemt afscheid van kantorendatabase

Rudolf Bak begon zijn loopbaan als redacteur bij Vastgoedmarkt. In 1993 startte hij met het verzamelen van de kantoorgegevens en hij heeft dit databestand up-to-date gehouden tot op de dag van vandaag. Van de 17.500 kantoorpanden die Bak heeft opgenomen in de database, zijn er nog steeds 15.000 min of meer in gebruik. Zo’n 2.500 zijn de afgelopen jaren getransformeerd tot bijvoorbeeld woningen of zijn gesloopt. Deze staan nog in de database om een goede historische context te behouden.

Bak: ‘Ik hou me al heel lang bezig met het bijeen brengen en controleren van deze data, maar heb ook niet het eeuwige leven. Het voelt wel als het afscheid nemen van een kindje. Ik ga me niet vervelen. Ik hou me verder nog bezig met een zeer grote transactiedatabase en een voorraaddatabase voor logistieke gebouwen. Die activiteiten blijven bij mij.’

Welke data bevat de kantorendatabase?

De database van Bak is een digitaal bestand met alle zelfstandige kantoorgebouwen in Nederland. Van elk pand vermeldt de database onder meer het adres, de vierkante meters, de eigenaar, het bouwjaar en de leegstand.  Dit sinds 1993. Het kantorenaanbod wordt continu geactualiseerd en een keer per jaar volgt daaruit een overzicht van het landelijk aanbod, inclusief leegstand. Het is een unieke en betrouwbare bron voor actuele en historische gegevens van kantorengebouwen in Nederland. Bak gebruikte zijn database tot nu toe met name voor eigen onderzoek, vaak in opdracht van klanten.

Uitbreiding en nieuwe ontsluiting database

Locatus ziet de kantorendatabase van Bak als een solide basis om op door te bouwen, met name in centrumgebieden. Daarnaast zien wij mogelijkheden om dit databestand uit te breiden met onder andere de locatie van kantoren en een vergaande integratie met het BAG. Zo vindt een omslag plaats van lijst-data naar kaartgedreven data.

Het zal enige tijd kosten om de database van Bak te integreren in de Locatus database. De ontsluiting naar klanten zal plaatsvinden via een van onze kaartgedreven platforms. Slob: ‘We verwachten dat het kantorenplatform voor de zomer volledig in gebruik kan zijn. Voor het actualiseren van de database zullen we extra mankracht inzetten en verder gebruik maken van onze veldwerkers. Die zijn immers al dagelijks, verspreid over het hele land, bezig met het inventariseren van commercieel vastgoed.’

Waarom Locatus en Bak voor elkaar kozen

In het verleden waren er meer kantorendatabases en daarnaast houden ook de grotere makelaars deze gegevens bij, al dan niet aangevuld met de data van andere partijen. Slob: ‘Maar de kantorendatabase van Bak wordt algemeen beschouwd als de meest betrouwbare en accurate.’

Bak: ‘De keus om de database aan Locatus te verkopen, is niet toevallig. Er waren meerdere gegadigden, maar het streven van Locatus hun retailbestand aan te vullen met ander vastgoed sprak mij het meest aan. Eerst woningbouwlocaties en nu dus met kantoren. Dat vind ik vanuit een brede kijk op commercieel vastgoed, een pluspunt.’

Hou mij op de hoogte van de kantorendatabase

Gertjan Slob is Directeur Onderzoek bij Locatus. Tijdens zijn werk is hij continu bezig met het analyseren van retaildata. Hierbij signaleert hij regelmatig opvallende trends en ontwikkelingen. Hij is dan ook een veelgevraagd spreker.