PIA: we nemen privacy heel serieus

Locatus telt anoniem hoeveel winkelpubliek door een straat of winkelgebied loopt. Zo weten retailers, gemeenten of vastgoed-partijen waar het wel/niet druk is. Hier kunnen zij hun winkelbeleid op afstemmen.

Privacy gegarandeerd

Locatus neemt privacy serieus. Wij genereren géén data die iemand als individu kunnen identificeren. We doen ook geen enkele poging om de data of het winkelgedrag aan specifieke personen te linken. Onmiddellijk na het opvangen van het wifi-signaal wordt het MAC-adres onherkenbaar gemaakt. Dit is een onomkeerbaar proces, wat niet meer terug te leiden is naar het oorspronkelijke MAC-adres. De informatie is dus niet te herleiden naar een telefoon, laat staan specifiek persoon.

Deze werkwijze voldoet aan de Europese privacy wetgeving (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht is.

  • We volgen géén personen.
  • We weten niet welk MAC adres bij welke persoon hoort.
  • We weten niet welke identiteit de persoon heeft.
  • We weten niet welk geslacht de persoon heeft.
  • We weten niet waar de persoon woont.

Privacy Impact Assessment (PIA)

Wij hebben een onafhankelijk bureau een Privacy Impact Assessment laten uitvoeren. Dit is een IT audit/onderzoek waarin men nagaat of de organisatie zorgvuldig omgaat met de verwerking van de data, en daarmee aan het wettelijk kader voldoet.Met als resultaat een Privacy Seal:

Privacy Seal

Lees meer over PIA

Opt-out / afmelden

Wilt u niet meegenomen worden in deze tellingen, dan kunt u zich hier afmelden:

Opt Out

Waarvoor worden data gebruikt?

Een breed scala van klanten maakt gebruik van onze teldata. Zo gebruiken retailers de informatie om te bepalen waar ze het beste een winkel kunnen openen, of het slim is extra personeel in te zetten etc. Gemeenten bepalen hun beleid voor het centrum, maar monitoren zo ook de drukte in het centrumgebied bij evenementen. En vastgoedpartijen gebruiken de data bij investeringsbeslissingen of het monitoren van hun winkelcentra.