Privacy verklaring

Bescherming van persoonsgegevens is belangrijk. Daarom geven we graag duidelijk weer hoe we omgaan met verwerking van persoonsgegevens. Vanzelfsprekend behandelen we persoonsgegevens van klanten, prospects, leads en website bezoekers zo veilig en zorgvuldig mogelijk.

Wij verwerken persoonlijke gegevens die door u vrijwillig aan ons ter beschikking zijn gesteld. Deze persoonlijke gegevens kunnen bestaan uit bijvoorbeeld een voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en een e-mailadres. De ingevulde gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor zij door u aan ons zijn verstrekt.

Gegevens op deze website worden verwerkt door
Locatus B.V.
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
Als u vragen heeft over privacy kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer Gertjan Slob via 085 760 3283 of info@locatus.com.

Doeleinden gegevensverwerking

Gegevens hebben we nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Of het nu gaat om website beheer, online marketing of het leveren van producten/diensten. Ook hebben we een nieuwsbrief, waarmee we u graag informeren over ontwikkelingen en recent nieuws. Iedere nieuwsbrief heeft een link waarmee u zich eenvoudig af kunt melden.

Cookies

De website van Locatus maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die (tijdelijk) worden opgeslagen op uw computer of in uw browser. Bekijk voor meer informatie hierover onze Cookie Statement.

Uw persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag altijd uw persoonlijke gegevens inzien, of een verzoek doen om deze gegevens te verwijderen of te corrigeren. Ook kunt u in overleg met ons uw persoonlijke gegevens laten beperken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Op uw verzoek zullen wij uw persoonlijke gegevens aan u overdragen. Dit houdt in dat de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben door middel van een computerbestand naar u of een andere door u aangegeven organisatie, zullen worden toegezonden. Aan dit verzoek zullen wij uiterlijk binnen een maand gehoor geven, tenzij dit niet van ons binnen deze termijn kan worden verlangd (bijvoorbeeld op grond van complexiteit). Ook kunnen wij uw verzoek weigeren als dit onredelijk vaak van ons wordt gevraagd of herhaald, of onevenredig veel inspanning van ons wordt geëist, de privacy van anderen hiermee in gevaar wordt gebracht of wanneer uw verzoek lastig uitvoerbaar is (denk aan gegevens die zich op onze back-ups bevinden).
Het uitvoeren van uw verzoek zal in principe kosteloos worden gedaan, tenzij dit onevenredig veel inspanning van ons zou vereisen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kunt u op ieder gewenst moment deze toestemming bij ons intrekken.

Verzoeken zoals wij hierboven hebben genoemd moeten bij ons schriftelijk worden ingediend. Dit kan zowel per e-mailbericht als per post met hantering van bovenstaande contactgegevens in deze Privacyverklaring. Bij de verwerking van uw verzoek zal door ons worden gevraagd om een kopie van het legitimatiebewijs toe te zenden om uw identiteit te kunnen vaststellen. Bij het toezenden van een kopie van het legitimatiebewijs zullen wij, ter bescherming van uw privacy, verzoeken de MRZ (Machine Readable Zone, strook met nummer onderaan uw paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Beveiliging van persoonlijke gegevens

Wij nemen passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt door ons serieus genomen. Mocht u van mening zijn of de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of dat er aanwijzingen zijn van (mogelijk) misbruik, neem dan door middel van bovenstaande contactgegevens contact met ons op.

Wijzigingen in het privacy- & cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor om op ieder gewenst moment ons Privacybeleid te wijzigen om uw persoonlijke gegevens optimaal te (kunnen) beschermen. Voor de meest actuele Privacyverklaring adviseren wij u deze pagina op de website van Locatus te raadplegen.