Analyse voor gemeenten en overheden

Acatuele data voor beleidsbeslissingen & monitoren van retail, kantoren & bedrijven en woningbouwmarkt

Hoe levendiger het winkelhart of hoe aantrekkelijker kantoren & bedrijventerreinen, des te aantrekkelijker is uw gemeente voor inwoners, bezoekers uit omliggende plaatsen of bedrijven.

Doordat Locatus kantoren, woningbouwplannen, winkels, horeca én dienstverleners in kaart heeft, is onze data bij uitstek geschikt beleidsbeslissingen te nemen en te monitoren. Met onze actuele informatie kunt u bijvoorbeeld hands-on te werken aan een goede invulling van uw winkelhart.


Hoe staat de retail in uw gemeente er nu voor?
Retailmonitor voor gemeenten/winkelgebied

Hoe doet uw gemeente het ten opzichte van vergelijkbare gemeenten? Hoe ontwikkelt de leegstand zich? En in welke branches wordt het meer / minder? Hoe is de Retail Risk Index van uw gemeente? Met onze Retailmonitor kunt u de retail in uw gemeente in perspectief plaatsen.

Bekijk de Retailmonitor


Hoe ontwikkelt de leegstand zich in dit winkelgebied?
Historische leegstandsanalyse

Leegstand van winkels. Hoe minder, hoe beter voor een gezond winkelgebied. Uit analyse is gebleken dat leegstand besmettelijk is. Wij kunnen voor u in kaart brengen (letterlijk) hoe de leegstand zich de afgelopen jaren in de verschillende winkelgebieden binnen uw gemeente heeft ontwikkeld. Waar lagen en liggen deze panden. Waar is sprake van frictieleegstand en waar is het structureel? Dit geeft inzicht in waar de sterke en zwakke gebieden in uw winkelgebied liggen (bekijk ook de Retail Risk Index). Wilt u de leegstand in uw gemeente ook in landelijk perspectief plaatsen? Lees dan meer over ons jaarlijkse leegstandsrapport.

Vraag voorbeeld aan


Hoe presteert onze gemeente ten opzichte van anderen?
Benchmarkanalyse

Wij kunnen voor u een benchmarkanalyse maken om u inzicht te geven in hoe uw gemeente presteert ten opzichte van anderen. Wat doen zij anders? Wat zijn hun sterke punten? Of juist die van uw gemeente? Waar zou u nog winst kunnen behalen?


Wilt u meer inzicht in de brancheverhoudingen en verspreiding?
Branche en formuleanalyse

De brancheanalyse geeft aan in welke branches nog ruimte is voor nieuwkomers. Welke branches heeft u in uw gemeente, in welke verhouding? En hoe liggen deze verspreid?. Hoe verhoudt zich dit tot vergelijkbare of concurrerende gemeenten? Zijn er branches oververtegenwoordigd of juist ondervertegenwoordigd?

Uit welke branches zou u nog retailers willen aantrekken?
De brancheanalyse geeft antwoord op deze vragen.

Maar welke formules zijn dan specifiek interessant?
Dat is de volgende stap.

Bij de formuleanalyse vergelijken we de formules in uw winkelgebied met een ruim aantal vergelijkbare winkelgebieden. Na overleg bepalen we met welke winkelgebieden we de analyse gaan uitvoeren. In de analyse kijken we welke winkelformules aanwezig zijn in deze winkelgebieden. Dit doen we op basis van aantal verkooppunten, maar ook op de winkelverkoopvloeroppervlakte. Hierdoor krijgt u inzicht in welke winkelformules in uw centrum ontbreken die wel vaak terug te vinden zijn in vergelijkbare centra. Zo krijgen centrummanagers inzicht welke formules kansrijk zijn voor uw gemeente.

Meer weten over branche- en formuleanalyse?Wat vinden de bezoekers van het winkelgebied en de openbare ruimte?
Bezoekersmonitor

Wilt u weten wat het winkelende publiek echt vindt van uw (winkel)centrum of openbare ruimte? De bezoekersmonitor is gericht op het monitoren en verbeteren van de bezoekersbeleving. Dit doen we via kwalitatief hoogwaardige enquêtezuilen op locatie, voorzien van een tablet met een uitnodigende uitstraling richting de bezoekers. Geen eenmalige enquêtes meer, maar langdurig monitoren wat de bezoeker er van vindt.

Meer over de bezoekersmonitor


Hoe zit de kantorenmarkt in mijn gemeente precies in elkaar?
De Database Kantoren Nederland geeft u antwoord.

Het belangrijkste verschil tussen vele andere bronnen en de Locatus database is dat wij veel bronnen vergelijken en alles ook persoonlijk controleren. Met behulp van ons deskresearchteam of ter plaatse door onze veldwerkers. U heeft zo de meest complete database in handen.
U krijgt inzicht in de ligging van kantoorpanden, de verhouding eigendom / huur, de bezetting, energielabels en veel meer.

Meer over kantorendatabase


Welke bedrijven zitten er allemaal op een bedrijventerrein? In welke sector zijn zij werkzaam? Wat staat leeg?
Wilt u ook meer inzicht in bedrijventerreinen?

Je zou verwachten dat deze informatie eenvoudig te verkrijgen is. We hebben toch het Handelsregister, de zoekmachines en Google Streetview? Klopt, maar dit levert onvoldoende bruikbare informatie op.

Wij kunnen u daarmee helpen. Locatiedata verzamelen zit immers in ons DNA. Dat bewijst onze uitgebreide retaildatabase van de gehele Benelux.
Onze veldwerkers bezoeken elk jaar alle winkelgebieden in uw gemeente. Zij komen dan ook al op bedrijventerreinen voor het registreren van consumentgerichte bedrijven. Denk aan bouwmarkten, tuincentra of de McDonalds. Een begin is er dus al.

Wilt u gebruik maken van onze veldwerkers als ze toch in de buurt zijn? Op aanvraag kunnen wij voor u aan de slag. Benieuwd naar de mogelijkheden? Laat het ons weten.

Ik wil graag meer weten

Stel uw vraag aan Steven Markhorst

Steven Markhorst denkt met u mee over locatievraagstukken of het optimaliseren van winkelgebieden. Hij komt graag langs of vertelt via Teams meer over onze online dataplatforms of over hoe onze experts u kunnen helpen met uw locatievraagstukken. Of het nu gaat om retail, woningbouwplannen of kantoren.