U baseert belangrijke beslissingen op onze data, dus wij staan garant voor kwaliteit

Locatus Data staat voor up-to-date retailinformatie. Wekelijks wordt de database bijgewerkt met de meest recente data van onze professionele buitendienst. Via onze applicaties kunt u zelf selecties maken, data downloaden en plattegronden op thema inkleuren. Ook tellen we in het voor- en najaar roulerend passanten uit een poule van 160 steden. Daarnaast maken wij rapportages over leegstand en passanten. Ook kunt u ons vragen een analyse op maat voor u te maken.

ONDERBOUWING BESLISSINGEN  VOOR RETAILERS, ADVIESBUREAUS, GEMEENTEN, VASTGOEDPARTIJEN, MERKFABRIKANTEN EN VELE ANDEREN

Winkels & winkelgebieden in kaart

Bij het nemen van beslissingen over winkels en winkelvastgoed is goede informatie essentieel. Hoe ontwikkelt dit winkelgebied zich? Waar zitten de trekkers? Waar is leegstand of waar zit de concurrentie? Welke branchering zie je? Hoe ziet de omgeving van mijn winkels er uit? Wie zijn mijn buren? Wat is het druktebeeld? Hoe groot zijn de winkels (winkelverkoopvloeroppervlak)? Locatus brengt het winkellandschap in kaart via twee online applicaties.


Winkelpassanten en druktebeeld in winkelstraten

Als er geen mensen lopen kunnen er ook geen mensen de winkel in komen. Winkelpassanten geven een goed beeld welke delen van een winkelgebied de meeste potentie hebben.


Risico afweging investeringen

Wat zijn sterke/zwakke winkelstraten? Waar is veel leegstand? Dit wilt u weten als u beslissingen moet nemen over openen of sluiten van winkels, of investeren in winkelvastgoed.


Omzetpotentie en concurrentie retailers

Het verzorgingsgebied is mede bepalend voor de omzetpotentie van uw winkel. Hoe groot is de aantrekkingskracht? En wat is het profiel van deze consumenten? Of bekijk via het Retailpakket uw concurrenten en/of ‘perfect neighbours’.


Vergelijkingen tussen plaatsen of in de tijd