Detailhandel Nederland in trendcijfers

Jaarlijks publiceren we een aantal kengetallen over de detailhandel in de Locatus Retail Facts. In dit blog heb ik de jaarcijfers uit de verschillende jaarpublicaties samengevoegd. Dit geeft een goed trendbeeld van de detailhandel in Nederland. 

Het aantal verkooppunten in de detailhandel neemt gestaag af. In de periode 2012-2017 met 7%. Deze ontwikkeling geldt niet voor alle provincies. Zo zien we in Friesland een afname van slechts 2,6% en in Gelderland een afname van 7,7%. De provincie Flevoland laat een duidelijke trendbreuk zien. Het aantal verkooppunten in de detailhandel is hier afgelopen jaar zelfs weer iets gestegen (0,3%).

Grafiek 1: Ontwikkeling verkooppunten detailhandel 2012-2017 Index (2012=100)

Ook zien we verschuivingen binnen de branchering van het winkelaanbod. In totaal nam het aantal detailhandelsmeters per 1.000 inwoners in de periode 2012-2017 met 4% af, met name door de relatief sterke daling van Mode & Luxe en Vrije Tijd. Wel hebben we per persoon steeds meer Dagelijkse aanbod ter beschikking en dat geldt ook voor Detailhandel overig.

Grafiek 2: winkelmeters per groep per 1000 inwoners 2012 versus 2017

Ook geïnteresseerd in nieuwe cijfers?

Bestel Retail Facts 2017

Nicole Dirksen

Nicole Dirksen-Janken werkt bij Locatus als projectleider / data-analist. Zij maakt met name analyses op basis van een specifieke onderzoeksvraag van de klant. Voortdurend met haar neus in de data, blogt zij over trends in de verschillende branches.

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.