Hoe een stad als Nijverdal aan de toekomst werkt

We zien in onze cijfers dat vele middelgrote en kleinere plaatsen het zwaar hebben. In dit blog ga ik in Nijverdal op zoek naar het verhaal achter de cijfers. De economische crisis is achter de rug, de stad is geen bouwput meer, en er wordt volop samengewerkt om Nijverdal weer op de kaart te zetten. In dit blog vraag ik Jan Scheppink van de ondernemersvereniging en centrummanager Manfred Korbl naar hun aanpak.

Drie jaar geleden sloegen de ondernemers de handen ineen. Er moest wat gebeuren. Nijverdal was jaren een grote bouwput geweest. De randwegen stonden vol omleidingsborden, die alleen maar uitnodigden om Nijverdal te mijden. In die periode verloor Nijverdal de regiofunctie, die het decennia lang bekleed had. “In deze moeilijke tijden besloot de gemeente ook nog eens om betaald parkeren in te voeren. Nog een reden voor de bewoners van omliggende dorpen om niet naar Nijverdal te komen”, vertelt Jan Scheppink.

Betaald parkeren afschaffen?!
De ondernemersvereniging besloot niet te wachten op lang politiek getwist over dit onderwerp en nam het heft in handen. Betaald parkeren werd grotendeels afgeschaft, en de ondernemers betalen hieraan mee. Zo kunnen bezoekers van Nijverdal 2 uur gratis parkeren in de blauwe zone.

Maar men wilde ook weten wat het effect is. Nijverdal was daarmee een van de eerste centra welke de drukte in het centrum ging meten via Wifi-censoren van Locatus (Passanten 24/7). Zo kon men volgen wat het effect was van de maatregel. De ondernemers zagen de mensen minder op hun horloge kijken, terwijl ze in de winkel waren. En de metingen bevestigden dit ook. De verblijfsduur nam toe na afschaffing van het betaald parkeren. Ondanks de limiet van 2 uur gratis.

Centrum verbinden met groene achterland
Jan Scheppink toont de tekeningen voor de Grote straat. Het blijft een doorgaande weg die van twee kanten bereikbaar is. “Die les hebben we wel geleerd na de jarenlange bouwput. We willen goed bereikbaar zijn voor de mensen van buiten Nijverdal.” Maar de rijbaan wordt verlegd. Aan de zonzijde komt een wandelgedeelte met terrassen.

En het groen van de Sallandse heuvelrug wordt teruggebracht in de stad. Om de verbinding te maken met het groene achterland van Nijverdal en de natuurliefhebbers via een groen lint de stad in te lokken. Binnen 5 minuten kun je van centrum naar schitterende natuur. En die verbinding wil men verder versterken. Bijvoorbeeld door fietsroutes door het centrum heen te leiden.

Zitten de ondernemers wel te wachten op de volgende bouwput?
Jan Scheppink: “Op dit moment wordt een winkel verbouwd in het A1 gebied. Daar hangt een sensor, dus we zien gelijk dat mensen dit stuk meer mijden. De passantenaantallen nemen daar af. De verbouwing van de openbare ruimte in de Grote Straat vindt daarom ook in samenspraak met de ondernemers plaats. Niet een jaar lang de hele straat openleggen, maar steeds in kleine stukken, zodat iedereen er zo kort mogelijk last van heeft.” En dit gaan we combineren met activiteiten en acties, zodat het zowel voor het winkelpubliek als ondernemers aantrekkelijk blijft tijdens deze periode, vult centrummanager Manfred Korbl aan. Het is nog even met de tanden op elkaar, maar daarna hebben we een veel aantrekkelijker verblijfsgebied.

Compact centrum
Nijverdal is ook overtuigd van het belang van een compact centrum. Met behulp van informatie over de passantenstromen weet men ondernemers die eerst aan de rand van het centrum zaten te overtuigen naar het centrum te komen. Of adviseert men retailers bij het bepalen van de juiste locatie. “We kunnen laten zien waar de meeste mensen lopen, en dat een pand op hun looproute ligt. We zijn nu ook bezig met een grote partij die zijn winkel echt buiten het centrum heeft. Een belangrijke reden was dat men daar gratis kan parkeren. Maar dat kan nu ook in het centrum, en daar lopen ook mensen de winkel binnen die niet gericht komen”.

Veel aandacht voor evenementen
Dat er meer nodig is dan alleen winkels om mensen aan te trekken beseft Nijverdal ten zeerste. Om de regiofunctie terug te winnen zet men daarom ook sterk in op evenementen.

Een koopzondag wordt vaak gecombineerd met een activiteit. “Neem de Oldtimerdag. Een aantal jaren geleden kwamen hier zo’n 20 oldtimers bij elkaar. Nu zijn het er meer dan 350. En dan niet alleen auto’s, maar ook brommers en motoren. Nu ook in combinatie met een onderdelenmarkt.” aldus Manfred Korbl.  Een evenement als dit trekt niet alleen regionaal bezoekers naar de stad, maar heeft een breder bereik. Met behulp van de wifi-sensoren kan men goed monitoren wat het effect is van dit evenement. Hoe lang de mensen in de stad zijn en of de winkels ook profiteren van de drukte. Zo is de nachtmarkt (de dag na Hemelvaart) de drukste dag van het jaar in Nijverdal.

In Nijverdal wordt planmatig gewerkt aan het versterken van hun winkelgebied. De openbare ruimte wordt aangepakt, er wordt actief gewerkt aan een compacter centrum, en men zorgt voor reuring in de stad. Dankzij onze passantendata kan men goed monitoren wat wel en niet aanslaat.

Astrid is Marketing Communicatie Manager bij Locatus en ziet zo heel wat interessante informatie voorbij komen. Dit zorgt ervoor dat zij met enige beroepsdeformatie door de winkelstraten loopt. En daar over schrijft...

Niets meer missen?

Wilt  u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van retail?

 

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of ons blog.