?>

Retailanalyse - Gemeente

Maak gebruik van de expertise van onze data-analisten voor een analyse op maat.

Retail is het hart van uw gemeente. Hoe levendiger het winkelhart van uw gemeente, des te aantrekkelijker is uw gemeente voor inwoners, bezoekers uit omliggende plaatsen of toeristen.

Doordat Locatus alle winkels, horeca én dienstverleners in kaart heeft, is onze data bij uitstek geschikt om de retail in uw gemeente te monitoren, beleidsbeslissingen te nemen en hands-on te werken aan een goede invulling van uw winkelhart.


Hoe staat de retail in uw gemeente er nu voor? En hoe ziet u de toekomst?


Retailmonitor voor gemeenten/winkelgebied

Hoe doet uw gemeente het ten opzichte van vergelijkbare gemeenten? Hoe ontwikkelt de leegstand zich? En in welke branches wordt het meer / minder? Hoe is de Retail Risk Index van uw gemeente? Met onze Retailmonitor kunt u de retail in uw gemeente in perspectief plaatsen.

Bekijk de Retailmonitor


Hoe ontwikkelt de leegstand zich in dit winkelgebied?


Historische leegstandsanalyse

Leegstand van winkels. Hoe minder, hoe beter voor een gezond winkelgebied. Uit analyse is gebleken dat leegstand besmettelijk is. Wij kunnen voor u in kaart brengen (letterlijk) hoe de leegstand zich de afgelopen jaren in de verschillende winkelgebieden binnen uw gemeente heeft ontwikkeld. Waar lagen en liggen deze panden. Waar is sprake van frictieleegstand en waar is het structureel? Dit geeft inzicht in waar de sterke en zwakke gebieden in uw winkelgebied liggen (bekijk ook de Retail Risk Index).

Vraag voorbeeld aan


Hoe presteert onze gemeente ten opzichte van anderen?


Benchmarkanalyse

Wij kunnen voor u een benchmarkanalyse maken om u inzicht te geven in hoe uw gemeente presteert ten opzichte van anderen. Wat doen zij anders? Wat zijn hun sterke punten? Of juist die van uw gemeente? Waar zou u nog winst kunnen behalen?


Wilt u meer inzicht in de brancheverhoudingen en verspreiding?


Brancheanalyse

Een onderdeel van de benchmarkanalyse is de brancheanalyse. Welke branches heeft u in uw gemeente, in welke verhouding? En hoe liggen deze verspreid?. Hoe verhoudt zich dit tot vergelijkbare of concurrerende gemeenten? Zijn er branches oververtegenwoordigd of juist ondervertegenwoordigd? Uit welke branches zou u nog retailers willen aantrekken? De brancheanalyse geeft antwoord op deze vragen.


Welke nieuwe retailers zijn interessant voor onze gemeente? En zullen ons ook interessant vinden?


Formuleanalyse

De brancheanalyse geeft aan in welke branches nog ruimte is voor nieuwkomers. Maar welke formules zijn dan specifiek interessant? Bij een formuleanalyse vergelijken we de formules in uw winkelgebied met een ruim aantal vergelijkbare winkelgebieden. Na overleg bepalen we met welke winkelgebieden we de analyse gaan uitvoeren. In de analyse kijken we welke winkelformules aanwezig zijn in deze winkelgebieden. Dit doen we op basis van aantal verkooppunten, maar ook op de winkelverkoopvloeroppervlakte. Hierdoor krijgt u inzicht in welke winkelformules in uw centrum ontbreken die wel vaak terug te vinden zijn in vergelijkbare centra. Zo krijgen centrummanagers inzicht welke formules kansrijk zijn voor uw gemeente.


Wat vinden de bezoekers van het winkelgebied en de openbare ruimte?


Bezoekersmonitor

Wilt u weten wat het winkelende publiek echt vindt van uw (winkel)centrum of openbare ruimte? De bezoekersmonitor is gericht op het monitoren en verbeteren van de bezoekersbeleving. Dit doen we via kwalitatief hoogwaardige enquêtezuilen op locatie, voorzien van een tablet met een uitnodigende uitstraling richting de bezoekers. Geen eenmalige enquêtes meer, maar langdurig monitoren wat de bezoeker er van vindt.

Meer over de bezoekersmonitor

Stel uw vraag aan Wouter van Vliet

Wouter van Vliet denkt met u mee over het optimaliseren van winkelgebieden. Met Locatus retaildata heeft u een solide basis om winkelgebieden te analyseren, monitoren en beleidsbeslissingen op te baseren. Hij komt graag langs of vertelt via Teams meer over de verschillende opties.